Saturday, June 19, 2021

ஜூன் 20 2021 ஞாயிறு நற்செய்தி மறையுரை

 ஜூன் 20 2021 ஞாயிறு நற்செய்தி மறையுரை 

ஆண்டின் 12ம் ஞாயிறு 

Job 38:1, 8-11
Ps 107:23-26, 28-31
2 Cor 5:14-17
Mark 4:35-41மாற்கு நற்செய்தி காற்றையும் கடலையும் அடக்குதல்

(மத் 8:23-27; லூக் 8:22-25)

35அன்றொரு நாள் மாலை நேரம். இயேசு சீடர்களை நோக்கி, “அக்கரைக்குச் செல்வோம், வாருங்கள்” என்றார். 36அவர்கள் மக்கள் கூட்டத்தை அனுப்பிவிட்டு, படகில் இருந்தவாறே அவரைக் கூட்டிச் சென்றார்கள். வேறு படகுகளும் அவருடன் சென்றன. 37அப்பொழுது ஒரு பெரும் புயல் அடித்தது. அலைகள் படகின் மேல் தொடர்ந்து மோத, அது தண்ணீரால் நிரம்பிக் கொண்டிருந்தது. 38அவரோ படகின் பிற்பகுதியில் தலையணை வைத்துத் தூங்கிக்கொண்டிருந்தார். அவர்கள், “போதகரே, சாகப்போகிறோமே! உமக்குக் கவலையில்லையா?” என்று சொல்லி அவரை எழுப்பினார்கள். 39அவர் விழித்தெழுந்து காற்றைக் கடிந்து கொண்டார். கடலை நோக்கி, “இரையாதே, அமைதியாயிரு” என்றார். காற்று அடங்கியது; மிகுந்த அமைதி உண்டாயிற்று. 40பின் அவர் அவர்களை நோக்கி, “ஏன் அஞ்சுகிறீர்கள்? உங்களுக்கு இன்னும் நம்பிக்கை இல்லையா?” என்று கேட்டார். 41அவர்கள் பேரச்சம் கொண்டு, “காற்றும் கடலும் இவருக்குக் கீழ்ப்படிகின்றனவே! இவர் யாரோ!” என்று ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக் கொண்டார்கள்.


(thanks to www.arulvakku.com)புயல்களை அமைதிப்படுத்துதல் 


நான் புளோரிடாவில் வசிக்கும் சூறாவளி காலம் இது. அழிவுகரமான புயல்கள் கடவுளிடமிருந்து கிடைத்த தண்டனைகள் என்று சிலர் நம்புகிறார்கள். ஒழுக்கக்கேடு காரணமாக மக்கள் தண்டிக்கப்படுவதற்குத் தகுதியானவர்கள் என்பது உண்மைதான் என்றாலும், பிதாவின் நீதியான கோபத்தை இயேசு தம்முடைய உடலில் எடுத்துக்கொண்டார், சித்திரவதைகளை ஏற்றுக்கொண்டார், இரத்தம் சிந்தினார், இறந்தார், இதனால் பாவிகள் அனைவரும் நமக்குத் தகுதியான நீதியிலிருந்து காப்பாற்றப்படுவார்கள்.இயேசு நமக்கு வரும்  புயல்களை அமைதிப்படுத்த விரும்புகிறார், அவற்றை உருவாக்க அவர் முயலுவதில்லை 

 .

கஷ்டங்கள் தண்டனைகள் அல்ல. கடவுளுடன் நெருக்கமாக வளர அவை சிறந்த சந்தர்ப்பங்கள். நம் அனைவருக்கும் நம் வாழ்வில் புயல்களின் பருவங்கள் உள்ளன. அவை ஒவ்வொன்றும், இயேசு அவருடைய உதவிக்கு நாம் தகுதியுள்ளவரா இல்லையா என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்கான அழைப்புகள். அவை அதிக அறிவைக் கற்றுக்கொள்வதற்கும், அதிக ஞானத்தைப் பெறுவதற்கும், உண்மையான நம்பிக்கையில் வலுவடைவதற்கும் வாய்ப்புகள். இது மிகவும் தாழ்மையுடன் மாறும் காலம். கடவுளை நம்புவதற்கான நமது அதிகரித்த தேவையின் காரணமாக, அவருடைய அன்பைப் பற்றி நாம் அதிகம் கண்டுபிடிப்போம், ஆனால் கடவுள் ஒரு மாய ஜீனியைப் போல நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வற்புறுத்துவதை நிறுத்தினால் மட்டுமே, அது நடக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கும் விதத்தில் நம் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க பட வேண்டும் என நாம் நினைக்கிறோம். இந்த உலகில் சில புயல்கள் தொடர்ந்து பொங்கி வருகின்றன, ஏனென்றால் கிறிஸ்துவின் இருப்பை அவற்றில் கொண்டு வர நாம் போதுமானதாக எதுவும் செய்வது இல்லை. நம்  அனுபவங்களிலிருந்து நாம்  பெற்ற பிறகு, மற்றவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையின் புயல்களைத் தாங்க உதவ வேண்டும். அவர்களின் புயல்களை அமைதிப்படுத்த இயேசு பயன்படுத்த விரும்பும் பூமிக்குரிய கைகள் நம்மிடம்  உள்ளன. இதிலிருந்து  ஆச்சரியமான ஒரு விஷயத்தை நாம் உணர்கிறோம்.  மற்றவர்களின் துன்பங்களுக்கு உதவுவது மூலம் ,  நமக்கு ஏற்பட்ட  துன்பங்கள் வீணாகவில்லை என்பதை நாம் உணர்கிறோம்; இதன் மூலம் நமக்கு ஏற்பட்ட  புயல் மேகங்களை அமைதிப்படுத்துகிறது.


பெரும்பாலும், தவறான  முடிவுகளை எடுப்பதன் மூலம் நம் சொந்த புயல்களை உருவாக்குகிறோம், ஆனால் நாம் தண்டிக்கப்படுவதை கடவுள் விரும்பவில்லை. அவர் ஏராளமான சிவப்புக் கொடி எச்சரிக்கைகளை அனுப்புகிறார், பின்னர், நாம் எப்படியும் ஒரு சூறாவளியில் சிக்கினால், அவருடன் சமரசம் செய்து கொந்தளிப்பை அமைதிப்படுத்த இயேசு நம்மை அழைக்கிறார்.புயல்கள் பாவத்தினாலும் இயற்கையினாலும் உருவாகின்றனவா, இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நற்செய்தி வாசிப்பில் சீடர்களைப் போல நாம் கூக்குரலிட்டால் - "ஆண்டவரே, நாங்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று நீங்கள் கவலைப்படவில்லையா?" - இயேசு, "நீங்கள் ஏன் பயப்படுகிறீர்கள்? உங்களுக்கு எவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கிறது! என் அமைதி ஏற்கனவே இங்கே உள்ளது" என்று பதிலளிக்கிறார் 


© 2021 by Terry Ann ModicaFriday, June 11, 2021

ஜூன் 13 2021 ஞாயிறு நற்செய்தி மறையுரை

 ஜூன் 13 2021 ஞாயிறு நற்செய்தி மறையுரை 

பொதுக்காலம் 11ஆம் வாரம்

Ezekiel 17:22-24
Psalm 92:2-3,13-16
2 Corinthians 5:6-10
Mark 4:26-34

மாற்கு நற்செய்தி 


முளைத்துத் தானாக வளரும் விதை உவமை

26தொடர்ந்து இயேசு, “இறையாட்சியைப் பின்வரும் நிகழ்ச்சிக்கு ஒப்பிடலாம்; 27நிலத்தில் ஒருவர் விதைக்கிறார். அவர் எதுவும் செய்யாமலே நாள்கள் நகர்ந்து செல்கின்றன. அவருக்குத் தெரியாமல் விதை முளைத்து வளருகிறது. 28முதலில் தளிர், பின்பு கதிர், அதன் பின் கதிர் நிறைய தானியம் என்று நிலம் தானாகவே விளைச்சல் அளிக்கிறது. 29பயிர் விளைந்ததும் அவர் அரிவாளோடு புறப்படுகிறார்; ஏனெனில், அறுவடைக் காலம் வந்துவிட்டது” என்று கூறினார்.✠

கடுகு விதை உவமை

(மத் 13:31-32; லூக் 13:18-19)

30மேலும் அவர், “இறையாட்சியை எதற்கு ஒப்பிடலாம்? அல்லது எந்த உவமையால் அதை எடுத்துச் சொல்லலாம்? 31அது கடுகு விதைக்கு ஒப்பாகும். அது நிலத்தில் விதைக்கப் படும்பொழுது உலகிலுள்ள எல்லா விதைகளையும்விடச் சிறியது.✠ 32அது விதைக்கப்பட்டபின் முளைத்தெழுந்து எல்லாச் செடிகளையும் விடப் பெரிதாகி, வானத்துப் பறவைகள் அதன் நிழலில் தங்கக் கூடிய அளவுக்குப் பெருங்கிளைகள்விடும்” என்று கூறினார்.

உவமைகள் வாயிலாகவே பேசும் இயேசு

(மத் 13:34-35)

33அவர்களது கேட்டறியும் திறமைக்கு ஏற்ப, அவர் இத்தகைய பல உவமைகளால் இறைவார்த்தையை அவர்களுக்கு எடுத்துரைத்து வந்தார். 34உவமைகள் இன்றி அவர் அவர்களோடு பேசவில்லை. ஆனால், தனிமையாக இருந்தபோது தம் சீடருக்கு அனைத்தையும் விளக்கிச் சொன்னார்.

(thanks to www.arulvakku.com)இந்த வாரம் கடவுள் உங்களை அழைக்கிறார்!


இந்த வாரம், ஏதோ நடக்கப்போகிறது, அது கடவுளின் அன்பால் ஒருவரின் வாழ்க்கையைத் தொடும் வாய்ப்பை வழங்கும். அதற்காக பாருங்கள்.இந்த வாரம் கவனியுங்கள் 


நீங்கள் உணர்வுபூர்வமாக சூழ்நிலையைப் பயன்படுத்த விரும்பினால், நீங்கள் சவாலாக உணரலாம், ஒருவேளை கொஞ்சம் பதட்டமாகவோ அல்லது மிரட்டவோ இருக்கலாம், ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு ஒரு வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்திய மகிழ்ச்சியை நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள். நீங்கள் எவ்வளவு நன்றாக இறை சேவை செய்கிறீர்கள் என்று நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள்!இந்த சூழ்நிலைக்கு கடவுள் உங்களை நீண்ட காலமாக தயார் செய்து வருகிறார். உங்கள் சோதனைகள், உங்கள் ஆன்மீக கல்வி, உங்கள் தனிப்பட்ட சுத்திகரிப்பு செயல்முறை, உங்கள் பிரார்த்தனை நேர நுண்ணறிவு, மற்றவர்களுடன் கிறிஸ்துவை மையமாகக் கொண்ட உரையாடல்கள் - இவை அனைத்தும் தயாரிப்பின் ஒரு பகுதியாகும்.இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நற்செய்தி பத்தியில் வரும்  விதை போன்றவர்கள் நீங்கள். வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைகள் உங்களை உரமாக்கி, உங்களுக்கு பாய்ச்சின, உங்கள் மண்ணை சாய்த்தன. காலப்போக்கில், விதை முளைத்தது, செடி  வளர்ந்தது, பூக்கள் நல்ல பழங்களை உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பித்தன.ஒவ்வொரு நாளும், நாம் அனைவரும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு சேவை செய்வதற்கான சிறிய மற்றும் சில நேரங்களில் பெரிய வாய்ப்புகளை எதிர்கொள்கிறோம். கிறிஸ்துவின் பணியில் பணியாற்ற நாம் முழுநேர தன்னார்வலர்களாகவோ அல்லது திருச்சபையின் ஊதிய ஊழியர்களாகவோ இருக்க வேண்டியதில்லை. நாம்  தயாராக இருந்தால், அவர் நம் வீடுகளிலும், நம்  பணியிடங்களிலும், நம் பங்குகளிலும் , மளிகைக் கடையில், போக்குவரத்துநம்  இணைப்புகளிலும், இணையத்திலும், நாம் செல்லும் எல்லா இடங்களிலும் நம் மூலம் இந்த உலகை  தொடுகிறார்.


உங்கள் விதைகளில் ஏதேனும் ஒரு மரத்தில் முளைத்து, புறக்கணிப்பிலிருந்து வாடிவிட்டதா அல்லது மற்றவர்களால் வெட்டப்பட்டதா? இது நம் அனைவருக்கும் நடக்கும். நல்ல செய்தி என்னவென்றால்: ஒவ்வொரு இறந்த மரத்திலும் குறைந்தது ஒரு பழம் எஞ்சியிருக்கிறது, உயர்ந்து, உயிரற்ற ஒரு கிளையிலிருந்து தொங்குகிறது, ஆனால் ரகசியமாக மிகவும் மதிப்புமிக்க விதைகளை வைத்திருக்கிறது.அந்த அசிங்கமான, இறந்த பழங்களை எடுத்து இன்றைய புதிதாக பண்படுத்தப்பட்ட  மண்ணில் நடவு செய்ய வேண்டும். ஒரு புதிய மரம் வளரும், அது பழைய  மரத்தை விட உயரமானதாகவும், வலிமையாகவும், பலனளிக்கும், ஏனெனில் அசல் மரத்திலிருந்து சிதைவு இப்போது மண்ணில் கூடுதல் உரமாகும்.


உங்களுக்கு நடக்கும் எல்லாவற்றிலும், நினைவில் கொள்ளுங்கள்: பகிர்ந்து கொள்ள உங்களுக்கு நல்ல பழங்கள் உள்ளன; கடவுள் அதனின்  வளர்ச்சியை வளர்த்து வருகிறார். நீ பகிர்ந்து கொள்ள தயாராக இருக்கிறாய்!


© 2021 by Terry Ann Modica


Friday, June 4, 2021

ஜூன் 6 2021 ஞாயிறு நற்செய்தி மறையுரை

 ஜூன் 6 2021 ஞாயிறு நற்செய்தி மறையுரை 

ஆண்டவரின் திருவுடல் திருஇரத்தப் பெருவிழா

Exodus 24:3-8
Ps 116:12-13, 15-18
Hebrews 9:11-15
Mark 14:12-16, 22-26


மாற்கு நற்செய்தி பாஸ்கா விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்தல்

(மத் 26:17-19; லூக் 22:7-14, 21-23)

12புளிப்பற்ற அப்ப விழாவின் முதல் நாள் வந்தது. பாஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியைப் பலியிடும் அந்நாளிலே இயேசுவின் சீடர், “நீர் பாஸ்கா விருந்துண்ண நாங்கள் எங்கே சென்று ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என விரும்புகிறீர்?” என்று கேட்டார்கள். 13அவர் பின்வருமாறு கூறி, தம் சீடருள் இருவரை அனுப்பினார்; “நீங்கள் புறப்பட்டு நகருக்குள் செல்லுங்கள். மண்குடத்தில் தண்ணீர் சுமந்துகொண்டு ஓர் ஆள் உங்களுக்கு எதிரே வருவார். அவர் பின்னே செல்லுங்கள். 14அவர் எந்த வீட்டுக்குச் செல்கிறாரோ, அந்த வீட்டின் உரிமையாளரிடம், "‘நான் என் சீடர்களோடு பாஸ்கா விருந்து உண்பதற்கான என் அறை எங்கே?’ என்று போதகர் கேட்கச் சொன்னார்" எனக் கூறுங்கள். 15அவர் மேல்மாடியில் ஒரு பெரிய அறையைக் காட்டுவார். அது தேவையான வசதிகளோடு தயார் நிலையில் இருக்கும். அங்கே நமக்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள்.” 16சீடர்கள் சென்று, நகரை அடைந்து, தங்களுக்கு அவர் சொல்லியவாறே அனைத்தையும் கண்டு பாஸ்கா விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்தார்கள்.

ஆண்டவரின் திருவிருந்து

(மத் 26:26-30; லூக் 22:15-20; 1கொரி 11:23-25)

22அவர்கள் உண்டுகொண்டிருந்தபொழுது அவர் அப்பத்தை எடுத்து, கடவுளைப் போற்றி அதைப் பிட்டு, அவர்களுக்குக் கொடுத்து, “இதைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்; இது எனது உடல்” என்றார். 23பின்பு, அவர் கிண்ணத்தை எடுத்துக் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்தி அவர்களுக்குக் கொடுத்தார். அனைவரும் அதிலிருந்து பருகினர். 24அப்பொழுது அவர் அவர்களிடம், “இது எனது உடன்படிக்கையின் இரத்தம்; பலருக்காகச் சிந்தப்படும் இரத்தம்.✠✠✠ 25இனிமேல் இறையாட்சி வரும் அந்நாளில்தான் நான் திராட்சைப்பழ இரசத்தைக் குடிப்பேன்; அதுவரை ஒருபோதும் குடிக்க மாட்டேன் என உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்” என்றார். 26அவர்கள் புகழ்ப்பாடல் பாடிவிட்டு ஒலிவமலைக்குச் சென்றார்கள்.

(thanks to www.arulvakku.com)
நற்கருணையின்  சக்தி

இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வாசிப்புகள் நற்கருணை பற்றி பேசுகின்றன: "உடன்படிக்கையின் இரத்தம்" மற்றும் "இரட்சிப்பின் கோப்பை". நற்கருணை என்றால் நீங்கள் எவ்வாறு புரிந்து கொண்டுள்ளீர்கள் ? நம்முடைய பிரதான ஆசாரியராக(முத்த குருவாக)  நமக்கு சேவை செய்ய கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்தார். பழைய ஏற்பாட்டின் யூத ஆசாரியர்களைப் போலல்லாமல், பழைய யூத குருக்கள் ஆடுகளின் மற்றும் கன்றுகளின் இரத்தத்தால் மக்களின் பாவங்களுக்கு பரிகாரம் செய்தனர் , ஆனால்  இயேசு, நம்முடைய பாவங்களை தன் இரத்தத்தினாலே தீர்த்துக் கொண்டார். இயேசு மேலும் : "இது என் உடன்படிக்கையின் இரத்தம், பலருக்காக சிந்தப்பட்டது." இது புதிய உடன்படிக்கை. வேறு எந்த பிரதான ஆசாரியரும் செய்ய முடியாததை அவர் செய்தார் : அவர் நமக்கு நித்திய மீட்பைப் பெற்று கொடுத்திருக்கிறார் .கடவுளின் இரத்தத்தால் மட்டுமே இதைச் செய்ய முடியும், ஏனென்றால் நம்முடைய நோக்கங்கள் எவ்வளவு நல்லவையாக இருந்தாலும், ஒரு பூசாரி எவ்வளவு பரிசுத்தராக இருந்தாலும், நாம் அனைவரும் மீண்டும் மீண்டும் பாவத்தில் விழுகிறோம். தெய்வீகத்தால்,  மரணத்தை வென்ற பரிபூரண புனித மனிதரான இயேசுவால் மட்டுமே நித்திய ஜீவனுக்கான கதவுகளைத் திறக்க முடிந்தது.நம்முடைய பாவங்களுக்கு பரிகாரம் செய்ய இயேசு மிக உயர்ந்த விலை கொடுத்தார். மனந்திரும்பாத பாவங்களுடன் நாம் திருப்பலிக்கு  வந்தால் என்ன செய்வது? நாம்  தவறு செய்துள்ளோம் என்பது நமக்கு  தெரியும், ஆனாலும் கடின உழைப்பையும், மனத்தாழ்மையையும் மாற்றுவதற்கான நம்  விருப்பம், இயேசு நம்மை மாற்ற அனுமதிக்க வேண்டும் என்ற நம்  விருப்பத்தை விட பெரியது. நற்கருணை அனைத்து நன்மைகளையும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற நம்  விருப்பத்தை விட இது பெரியது.நம்முடைய பாவங்களுக்கு பரிகாரம் செய்யாமல் அவருடைய உடலையும் இரத்தத்தையும் நற்கருணைக்குள் பெறுவது, இயேசு நமக்காக மரித்தபோது கொடுத்த கொடூரமான விலையை இழந்து நிராகரிப்பதாகும். ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தில் அவர் இருப்பதைத் தவிர்ப்பது நமக்கு சங்கடமாக இருப்பதால், அவர் நமக்காக அனுபவித்த துன்பங்களை மிகவும் அவமதிப்பதாகும்.


எந்தவொரு பாவத்தையும் மனந்திரும்ப வேண்டிய அவசியத்தை ஏற்றுக் கொள்ளாமல், நற்கருணையில் நமக்கு வழங்கப்பட்ட பரிகாரத்தை நாம்  ஏற்றுக்கொண்டால், அந்த பாவத்திலிருந்து நம்மைக் காப்பாற்ற அனுமதிக்க ஒரு வாய்ப்பை மறுத்து, இயேசுவை அவமதிக்கிறோம்.


இயேசு கிறிஸ்துவின் மிக பரிசுத்த உடலுக்கும் இரத்தத்துக்கும் அவருடைய சாயலுக்கு நம்மை "மாற்றியமைக்கும்" சக்தி உள்ளது. நாம்  திருப்பலிக்கு வந்ததை விட வித்தியாசமாக திருப்பலிக்கு பின் செல்வோம் . இது கடவுளின் திட்டம்! நமது  பிரதான ஆசாரியராக அவர் செய்த பணி இன்னும் முடிக்கப்படவில்லை.

© 2021 by Terry Ann Modica


Friday, May 28, 2021

மே 30 2021 ஞாயிறு நற்செய்தி மறையுரை

 மே 30 2021 ஞாயிறு நற்செய்தி மறையுரை 

பரிசுத்த திரித்துவத்தின் திருவிழா 

Deuteronomy 4:32-34, 39-40
Ps 33:4-6, 9, 18-20, 22 (with 12b)
Romans 8:14-17
Matthew 28:16-20

மத்தேயு நற்செய்தி 


இயேசு சீடருக்குக் கட்டளை கொடுத்து அனுப்புதல்

(மாற் 16:14-18; லூக் 24:36-49; யோவா 20:19-23; திப 1:6-8)

16பதினொரு சீடர்களும் இயேசு தங்களுக்குப் பணித்தபடியே கலிலேயாவிலுள்ள ஒரு மலைக்குச் சென்றார்கள். 17அங்கே அவரைக் கண்டு பணிந்தார்கள். சிலரோ ஐயமுற்றார்கள். 18இயேசு அவர்களை அணுகி, “விண்ணுலகிலும் மண்ணுலகிலும் அனைத்து அதிகாரமும் எனக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது. 19எனவே நீங்கள் போய் எல்லா மக்களினத்தாரையும் சீடராக்குங்கள்; தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் பெயரால் திருமுழுக்குக் கொடுங்கள். 20நான் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்களும் கடைப்பிடிக்கும்படி கற்பியுங்கள். இதோ! உலக முடிவுவரை எந்நாளும் நான் உங்களுடன் இருக்கிறேன்” என்று கூறினார்.

(thanks to www.arulvakku.com)பரிசுத்த திரித்துவ கடவுள் மூவருக்கும்,  நீங்கள் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தவர்!


நீங்கள் கடவுளுக்கு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தவர். நீங்கள் கடவுளுக்கு சொந்தமானவர் - கடவுள் அனைவருமே: தந்தை, மகன் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியானவர்.


முழு புனித திரித்துவத்தின் பெயரில் ஞானஸ்நானம் பெறுவது மிகவும் முக்கியமானது என்பதற்கான காரணம், இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நற்செய்தி வாசிப்பில் இயேசு அறிவுறுத்துவது போல, ஒரு சில புராட்டஸ்டன்ட் பிரிவுகளைப் போலவே நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு மூலமாக மட்டும் அல்ல, ஏனெனில் கடவுள் அவருடைய முழுமையில் - அனைத்துமே கடவுளின் முக்கோண இயல்புடைய மூன்று நபர்கள் - உங்களுடன் தனிப்பட்ட நட்பு  கொள்ள விரும்புகிறார்கள், உண்மையான நட்பு.திரித்துவத்தின் ஒவ்வொரு நபருடனும் ஒரு சிறப்பு நட்பு காதல் உறவில் நீங்கள் வாழ்வது உங்களுக்குத் தெரியுமா? பிதாவாகவும், கடவுள் இரட்சகராகவும், கடவுளை பரிசுத்த ஆவியானவராகவும் உட்கார்ந்து பேச  முடியுமா? நீங்கள் காயப்படுகையில், தந்தையின் மடியில் உட்கார்ந்து அவருடைய ஆறுதலைப் பெற முடியுமா? நீங்கள் சோதனையை எதிர்த்துப் போராடும்போது, உங்கள் மீட்புக்கு வரும் இயேசுவின் பலத்தை நீங்கள் உணர முடியுமா? நீங்கள் கவலைப்படும்போது அல்லது குழப்பமடையும்போது அல்லது விசுவாசம் பெற போராடும்போது, ஆவியின் மென்மையான வழிகாட்டுதலை நீங்கள் அறிவீர்களா?இயேசுவின் பிதா,  ரோமானியர்களிடமிருந்து வாசகத்தில்  நம்முடைய சொந்த, மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த தெய்வீக அப்பா ஆவார் . அவர் உங்களைப் புரிந்து கொள்ளாத பயமுறுத்தும் தண்டிக்கும் அதிகாரத்தத்துடன் இருக்கிறாரா ? இல்லை, உங்கள் ஞானஸ்நானத்தின் போது அவர் உங்களை மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொண்டார், ஏனென்றால் அவர் நமது  தேவைகளை வழங்கும் ஒரு  அப்பா.பரிசுத்த ஆவியானவர் இதை நமக்கு உறுதியளிக்கிறார். கடவுளின் ஆவியானவர் நம்மைத் தழுவி ஆறுதலளிக்கிறார், நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நமக்குக் கற்றுக்கொடுக்கிறார், இதனால் அன்பு நிறைந்த வாழ்க்கையின் மகிழ்ச்சியில் வாழ முடியும். அந்த அன்பில், பாவத்தின் தண்டனையிலிருந்து நாம் விடுபடவும், பரிசுத்த ஆவியானவரின் உதவியுடன் பரிசுத்த வாழ்க்கையை வாழவும் இயேசு நமக்காக தியாகம் செய்தார்.


கடவுள் உதவியாளர்கள், குணப்படுத்துபவர்கள், பலப்படுத்துபவர்கள் மற்றும் விசுவாசத்தை உருவாக்குபவர்களின் மும்மூர்த்திகள். அவருடைய தெய்வீகத்தின் முழுமையில் நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார்! அவரின் முழுமையில்  எல்லாவற்றிலிருந்தும் நீங்கள் பயனடைய வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார்.


ஞானஸ்நானம் பெற்ற கிறிஸ்தவர்களாகவும், நற்கருணை கடவுளின் இருப்பை முழுமையாகக் கொண்டிருக்கும் புனித கத்தோலிக்கர்களாகவும், உண்மையில் முக்கியமான எதுவும் நமக்கு இல்லாமல் இல்லை!


© 2021 by Terry Ann Modica


Saturday, May 22, 2021

மே 23 2021 ஞாயிறு நற்செய்தி மறையுரை

மே 23 2021 ஞாயிறு நற்செய்தி மறையுரை 

பரிசுத்த ஆவியின் ஞாயிறு 

Acts 2:1-11
Ps 104:1, 24, 29-31, 34
1 Corinthians 12:3-7, 12-13 or Gal 5:16-25
John 20:19-23 or John 15:26-27; 16:12-15

யோவான் நற்செய்தி 

இயேசு சீடர்களுக்குத் தோன்றுதல்

(மத் 28:16-20; மாற் 16:14-18; லூக் 24:36-49)

19அன்று வாரத்தின் முதல் நாள். அது மாலை வேளை. யூதர்களுக்கு அஞ்சிச் சீடர்கள் தாங்கள் இருந்த இடத்தின் கதவுகளை மூடிவைத்திருந்தார்கள். அப்போது இயேசு அங்கு வந்து அவர்கள் நடுவில் நின்று, “உங்களுக்கு அமைதி உரித்தாகுக!” என்று வாழ்த்தினார். 20இவ்வாறு சொல்லிய பின் அவர் தம் கைகளையும் விலாவையும் அவர்களிடம் காட்டினார். ஆண்டவரைக் கண்டதால் சீடர்கள் மகிழ்ச்சி கொண்டார்கள். 21இயேசு மீண்டும் அவர்களை நோக்கி, “உங்களுக்கு அமைதி உரித்தாகுக! தந்தை என்னை அனுப்பியது போல நானும் உங்களை அனுப்புகிறேன்” என்றார். 22இதைச் சொன்ன பின் அவர் அவர்கள்மேல் ஊதி, “தூய ஆவியைப் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். 23எவருடைய பாவங்களை நீங்கள் மன்னிப்பீர்களோ, அவை மன்னிக்கப்படும். எவருடைய பாவங்களை மன்னியாதிருப்பீர்களோ, அவை மன்னிக்கப்படா” என்றார்.

(thanks to www.arulvakku.com)


நமது  வாழ்க்கையின் முழுமையை பரிசுத்த ஆவியானவரோடு எழுப்புவோம்


பரிசுத்த ஆவியானவர் கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் தாராளமாக நமக்கு வழங்கப்படுகிறார், இதனால் நாம் பரிசுத்தராக இருக்கவும், கிறிஸ்து ஆரம்பித்த ஊழியத்தை தொடரவும் முடியும். நம்மால் மட்டுமே , நாம் இயேசுவைப் போல இருக்க முடியாது, ஆனால் அவருடைய ஆவியானவர் நமக்குள் உயிருடன், சுறுசுறுப்பாக இருந்தால், கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தம், அவருடைய நம்பிக்கை, அவருடைய அமானுஷ்ய அன்பு மற்றும் அமைதி, நம்பிக்கை மற்றும் சகிப்புத்தன்மை மற்றும் இயேசுவில் நாம் காணும் எல்லாவற்றையும் கொண்டிருக்கிறோம்.உங்கள் ஞானஸ்நானத்தின் போது நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரைப் பெற்றீர்கள். இதன் உண்மை நிலை உறுதிப்பூசுதலில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டு பலப்படுத்தப்பட்டது. பெந்தெகொஸ்தே நாளில் ஆவியானவர் முதன்முதலில் வந்ததிலிருந்து, கடவுள் தம்முடைய இறைராஜ்யத்திற்கு சேவை செய்பவர்கள் மூலமாக உழைப்பதன் மூலம் உலகை மாற்றியமைத்து வருகிறார். அவர் தாராளமாக தம்முடைய ஆவியால் நம்மை நிரப்புகிறார், இதனால் அவர் என்ன செய்ய வேண்டுமென்று அவர் கேட்டுக்கொண்டாலும் நாம் வெற்றி பெறுவோம். ஆனால் அவருடைய பரிசுத்தமும் சக்தியும் நம்மிடமிருந்து எவ்வளவு நன்றாக வெளிப்படுகிறது என்பது நாம்  எந்த அளவிற்கு உளமார இறைபணி செய்கிறோம் என்பதை  பொறுத்தது பரிசுத்த ஆவியானவருக்கான இந்த ஜெபத்தில் என்னோடு இணைந்து ஜெபியுங்கள் 


அன்புள்ள இயேசுவே, உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியின் முழுமையை என்னுள் கொண்டு வரவும் . உமது பரிசுத்த சக்தியில் வாழ எனக்கு உதவுங்கள். உம்முடைய சத்தியங்களைப் புரிந்துகொள்ள என் மனதைத் திற, நான் சரியான புரிதலைப் பெறுவதற்கு முன்பே உம் பற்றிய உண்மைகள்  ஏற்றுக்கொள்ள என் இதயத்தைத் திறக்கவும்.பரிசுத்த ஆவியானவரே, எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, தேவனுடைய ராஜ்யத்தைத் தேட எனக்கு உதவுங்கள். அதனுடன் நான் இணைந்திருப்பதை உங்களிடமிருந்து அடையாளம் காண எனக்கு உதவுங்கள், மேலும் விடுவிப்பதற்கான உறுதியையும் வலிமையையும் எனக்குக் கொடுங்கள். எனக்கு நீ  மட்டுமே வேண்டும்.


பரிசுத்த ஆவியானவரே, என் பாவத்தை எதிர்கொள்ளவும், நான் ஏற்படுத்திய சேதங்களுக்கு உண்மையான துக்கத்தை உணரவும் எனக்கு உதவுங்கள். மன்னிப்புக்கான எனது தேவையைப் பற்றி நான் துக்கப்படுகையில் என்னை ஆறுதல்படுத்துங்கள், மேலும் இந்த புதிய வளர்ச்சியைப் பற்றி மகிழ்ச்சியடைய உங்கள் ஆவியையும் எனக்குத் தருங்கள். பின்னர், இந்த குணப்படுத்தும் கருணையை என்னைச் சுற்றியுள்ள அனைவருடனும் பகிர்ந்து கொள்ள எனக்கு உதவுங்கள்.இயேசு கட்டளையிட்டார், "உலகமெங்கும் சென்று நற்செய்தியைப் அறிவிக்கவும்." என்று நமக்கு கட்டளை கொடுத்தார்.  ஒரு வித்தியாசத்தை உருவாக்க அவர் நமக்கு கொடுத்த  பரிசுகளையும் திறமைகளையும் பயன்படுத்தவும். நான் என்ன செய்ய வேண்டும், செய்யக்கூடாது என்பது குறித்து அவரின்  சொந்த எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. எனது யோசனைகள், எனது வரம்புகள், எனது விருப்பத்தேர்வுகள் மற்றும் எனது குறிக்கோள்களை இப்போது உங்களிடம் ஒப்படைக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்க விரும்புகிறேன். நீங்கள் என்னை வழிநடத்தும் இடத்திற்கு செல்ல விரும்புகிறேன். பரிசுத்த ஆவியானவரே, இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த மற்றும் வெற்றிகரமான அன்பைப் பரப்புவதற்கு பரிசளிக்கப்பட்ட மற்றும் அதிகாரம் பெற்ற என்னை அனுப்புங்கள்.

பரிசுத்த ஆவியானவரே வாருங்கள்; என்னை புதுப்பிக்கவும். ஆமென்!


© Terry Modica


Friday, May 14, 2021

மே 16 2021 ஞாயிறு நற்செய்தி மறையுரை

 மே 16 2021 ஞாயிறு நற்செய்தி மறையுரை

இயேசுவின் விண்ணேற்பு பெருவிழா

Acts 1:1-11
Ps 47:2-3, 6-7, 8-9
Ephesians 1:17-23 or Ephesians 4:1-13
Mark 16:15-20

மாற்கு நற்செய்தி


நற்செய்தி பறைசாற்ற அனுப்புதல்

(மத் 28:16-20; லூக் 24:36-49; யோவா 20:19-23; திப 1:6-8)

15இயேசு அவர்களை நோக்கி, “உலகெங்கும் சென்று படைப்பிற்கெல்லாம் நற்செய்தியைப் பறைசாற்றுங்கள்.✠ 16நம்பிக்கைகொண்டு திருமுழுக்குப் பெறுவோர் மீட்புப் பெறுவர்; நம்பிக்கையற்றவரோ தண்டனைத் தீர்ப்புப் பெறுவர். 17நம்பிக்கை கொண்டோர் பின்வரும் அரும் அடையாளங்களைச் செய்வர்: அவர்கள் என் பெயரால் பேய்களை ஓட்டுவர்; புதிய மொழிகளைப் பேசுவர்; 18பாம்புகளைத் தம் கையால் பிடிப்பர். கொல்லும் நஞ்சைக் குடித்தாலும் அது அவர்களுக்குத் தீங்கு இழைக்காது. அவர்கள் உடல் நலமற்றோர்மீது கைகளை வைக்க, அவர்கள் குணமடைவர்” என்று கூறினார்.

இயேசுவின் விண்ணேற்றம்

(லூக் 24:50-53; திப 1:9-11)

19இவ்வாறு அவர்களோடு பேசியபின்பு ஆண்டவர் இயேசு விண்ணேற்றமடைந்து கடவுளின் வலப்புறம் அமர்ந்தார்.✠ 20அவர்கள் புறப்பட்டுச் சென்று எங்கும் நற்செய்தியைப் பறைசாற்றினர். ஆண்டவரும் உடனிருந்து செயல்பட்டு, நிகழ்ந்த அரும் அடையாளங்களால் அவர்களுடைய வார்த்தையை உறுதிப்படுத்தினார்.]*

(thanks to www.arulvakku.com)


பரிசுத்த ஆவியுடன் இணைந்து முன்னேறுவது


இன்றைய முதல் வாசகத்தில், சீடர்களின் அதே தோரணையில் சில சமயங்களில் நாமும் காணப்படுகிறோம், கடைசியாக நாம் இயேசுவைக் காண வானத்தைப் பார்க்கிறோம் , நம் கண்களை நகர்த்துவதில்லை, அந்த இடத்தை விட்டு நகராமல், ஒன்றும் பார்க்காமல், அவர் திரும்பி வந்து இந்த உலகத்தை அதன் தீய்மையை மீட்பதற்கு ஏதாவது செய்யக் காத்திருக்கிறோம் 


இயேசு இன்னும் அவர் பணியை முடிக்காதது போல நமக்கு தோன்றுகிறது. அவர் செய்ய வேண்டியது இன்னும் இருக்கிறது. நம் உலகத்திற்கு கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகை தேவை - இப்போது! தாமதம் ஏன் ?

ஆஹா, ஆனால் அவர் நம்மிடம் சொன்னார், காத்திருக்க வேண்டாம், வெளியே சென்று நற்செய்தியை பரப்புங்கள். அவர் நமக்கு கொடுத்ததை எடுத்து மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்ய, எங்காவது, எப்படியாவது, ஒருவருக்காவது ஒரு வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தும்படி கூறினார்.


வெற்று வானத்தை நாம் ஏன் முறைத்துப் பார்க்கிறோம்? ஏனென்றால் நம் தகுதி நமக்கு போதாது என்று நினைக்கிறோம்.

இந்த உணர்வு பெற்றோருக்கும் தெரியும். ஜீவனைக் கொடுத்த கடவுளோடு ஒரு அற்புதமான கூட்டுறவில் ஒரு குழந்தையைப் பெற்றெடுத்த பிறகு அல்லது தத்தெடுத்த பிறகு, இந்த சிறிய மனிதனை விசுவாசம் நிறைந்த, உணர்ச்சி ரீதியாக ஆரோக்கியமான பெரியவராக வளர்ப்பதற்கான அற்புதமான பணி நமக்கு உள்ளது. ஆஹா. ஒரு சில அற்புதங்களுக்கு மேல் தேவைப்படும்.


பட்டதாரிகளுக்கு இந்த உணர்வு தெரியும். குருத்துவ கல்லூரி அல்லது ஒரு சாதாரண இறைபணி பயிற்சித் திட்டம் அல்லது நியமனம் அல்லது இறுதி உறுதிமொழியை முடித்த பிறகு, நாம் இறைவனுக்காக உழைக்கும் வாசலில் நின்று ஆச்சரியத்தோடு : நான் திறமையாகவும் வெற்றிகரமாகவும் இருப்பேனா? எனக்கு பிடிக்குமா? அல்லது நான் போக விரும்பாத இடத்திற்கு அனுப்பப்படுவேனா ?


துக்கப்படுபவர்களுக்கு இந்த உணர்வு தெரியும். அன்புக்குரியவர் இறைவனிடம் வீட்டிற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட பிறகு அல்லது தோல்வியுற்ற உறவில் ஒரு நண்பர் தொலைந்துபோன பிறகு, நம் வாழ்க்கை வெகுவாக மாறுகிறது. அது இருக்கக்கூடாது போல உணர்கிறது. வெறுமையிலிருந்து நாம் எவ்வாறு மீள முடியும், அதன் இயல்பிலேயே நம் கவனத்தை நம் மீதும், நம்முடைய தேவையற்ற தேவைகளின் மீதும் கட்டாயப்படுத்துகிறது, இதனால் நாம் மற்றவர்களுக்கு முழு சேவையையும் அளிக்க தயாராகிறோம்.


நம் வாழ்வில் ஒவ்வொரு மாற்றமும் ஒரு இறைபணியின் அழைப்பாகும் . ஒவ்வொரு இழப்பும் ஒரு புதிய அழைப்பின் தொடக்கமாகும். ஒவ்வொரு அனுபவமும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ஒரு வேலைக்கான பயிற்சியாகும்.

ஏன் வானத்தைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? இயேசு உங்கள் ஆசிரியராகவும் வழிகாட்டியாகவும் இருந்தார்:


அவர் இப்போது என்ன செய்கிறார் என்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியாது என்றாலும், அவர் உங்களை கைவிடவில்லை. அவர் தனது வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுகிறார்: "நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியிலிருந்து சக்தியைப் பெறுவீர்கள், நீங்கள் பூமியெங்கும் என் சாட்சியாக இருப்பீர்கள்." உண்மையில், ஞானஸ்நானத்தில் உங்களுக்கு அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் வழங்கப்பட்டார், உங்கள் குறிப்பிட்ட பரிசுகளையும் திறமைகளையும் அனுபவங்களையும் பயன்படுத்தி இயேசுவின் ஊழியத்தைத் தொடர இந்த கடவுளின் ஆவியானவர் உங்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறார்.


நாம் நம்பிக்கையுடன் முன்னேற நம் பாதத்தை உயர்த்த வேண்டும், அது இன்னும் காற்றில் இருக்கும்போது, கேளுங்கள்: "சரி கடவுளே, இந்த பாதத்தை அடுத்த இடத்தில் எங்கே வைக்க விரும்புகிறீர்கள்?" நாம் இறைவனை மையமாகக் கொண்டால், நம்முடைய சமநிலையை இழக்க மாட்டோம். பரிசுத்த ஆவியானவர் பூமியில் கிறிஸ்துவின் வேலையை நம் மூலம் செய்வார்.

© 2021 by Terry Ann Modica


Friday, May 7, 2021

மே 9 2021 ஞாயிறு நற்செய்தி மறையுரை

மே 9 2021 ஞாயிறு நற்செய்தி மறையுரை

ஈஸ்டர் கால 6ம் ஞாயிறு

Acts 10:25-26, 34-35, 44-48
Ps 98:1-4
1 John 4:7-10
John 15:9-17

யோவான் நற்செய்தி


9என் தந்தை என் மீது அன்பு கொண்டுள்ளது போல நானும் உங்கள்மீது அன்பு கொண்டுள்ளேன். என் அன்பில் நிலைத்திருங்கள். 10நான் என் தந்தையின் கட்டளைகளைக் கடைப்பிடித்து அவரது அன்பில் நிலைத்திருப்பது போல நீங்களும் என் கட்டளைகளைக் கடைப்பிடித்தால் என் அன்பில் நிலைத்திருப்பீர்கள். 11என் மகிழ்ச்சி உங்களுள் இருக்கவும் உங்கள் மகிழ்ச்சி நிறைவு பெறவுமே இவற்றை உங்களிடம் சொன்னேன்.

12“நான் உங்களிடம் அன்பு கொண்டிருப்பதுபோல நீங்களும் ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்புகொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதே என் கட்டளை. 13தம் நண்பர்களுக்காக உயிரைக் கொடுப்பதைவிட சிறந்த அன்பு யாரிடமும் இல்லை. 14நான் கட்டளை இடுவதையெல்லாம் நீங்கள் செய்தால் நீங்கள் என் நண்பர்களாய் இருப்பீர்கள். 15இனி நான் உங்களைப் பணியாளர் என்று சொல்ல மாட்டேன். ஏனெனில், தம் தலைவர் செய்வது இன்னது என்று பணியாளருக்குத் தெரியாது. உங்களை நான் நண்பர்கள் என்றேன்; ஏனெனில், என் தந்தையிடமிருந்து நான் கேட்டவை அனைத்தையும் உங்களுக்கு அறிவித்தேன். 16நீங்கள் என்னைத் தேர்ந்து கொள்ளவில்லை; நான்தான் உங்களைத் தேர்ந்து கொண்டேன். நீங்கள் கனி தரவும், நீங்கள் தரும் கனி நிலைத்திருக்கவும் உங்களை ஏற்படுத்தினேன். ஆகவே, நீங்கள் என் பெயரால் தந்தையிடம் கேட்பதையெல்லாம் அவர் உங்களுக்குக் கொடுப்பார்.✠ 17நீங்கள் ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு கொள்ள வேண்டும் என்பதே என் கட்டளை.

(thanks to www.arulvakku.com)


இயேசுவின் நல்ல நண்பராக இருப்பது எப்படி

சேவை என்பது உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்வின் அடையாளமாகும். கடைசி இரா உணவின் போது இயேசு இதை வலியுறுத்தினார், அவர் சேவை பெற வரவில்லை , சேவை செய்வதற்காக வந்தார், அதேபோல் நாம் ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார். அவரது உவமைகளில், அவர் பெரும்பாலும் விசுவாசிகளை இறை அரசின் "ஊழியர்கள்" என்று குறிப்பிட்டார். ஆனால் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நற்செய்தி வாசிப்பில், நாம் அவருடைய நண்பர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று இயேசு விரும்புகிறார், அவருடைய அடிமைகள் அல்ல. அவர் தன்னை முரண்படுகிறாரா?


இல்லவே இல்லை! நண்பர்கள் அக்கறை காட்டுவதால் சேவை செய்கிறார்கள். கடமை மற்றும் தண்டனை பயம் காரணமாக அடிமைகள் சேவை செய்கிறார்கள்.

இயேசு, "நீங்கள் என் கட்டளைகளைக் கடைப்பிடித்தால், நீங்கள் என் அன்பில் நிலைத்திருப்பீர்கள்" என்றார். இதை நாம் ஒரு நண்பராகவோ அல்லது அடிமையாகவோ கேட்கிறோமா?


கடவுளின் கட்டளைகளைக் கடைப்பிடிக்கத் தவறினால் என்ன நடக்கும் என்று அடிமைகள் பயப்படுகிறார்கள்; அவை நமக்கு நாமே போட்டுக்கொள்ளும் தற்காப்பு. கடவுள் கட்டளையிடுவதைக் கண்டுபிடிக்க நண்பர்கள் ஆர்வமாக உள்ளனர், ஏனென்றால் அவர்கள் கட்டளைகளை அன்பின் கண்ணோட்டத்தில், சேவை செய்வதற்கான வாய்ப்புகளாக பார்க்கிறார்கள்; அவை மற்றவை சார்ந்தவை.


இயேசு, "இது என் கட்டளை: நான் உன்னை நேசிக்கிறபடியே ஒருவருக்கொருவர் அன்புகூருங்கள்" இது மிக உயர்ந்த கட்டளை; நட்பின் கட்டளை என்று அழைக்கவும். அவர் கூறுகிறார், "என் நண்பர்களே, நான் உன்னை எப்படி நேசிக்கிறேன் என்று உனக்குத் தெரியும்: பிதா என்னிடம் சொல்லும் அனைத்தையும் நான் உங்களுடன் பகிரங்கமாக பகிர்ந்து கொள்கிறேன்." அவர் பகிர்ந்துகொள்வது (வேதம் மூலமாகவும், திருச்சபை மூலமாகவும்) அன்பு செய்வதற்கான நமது வாய்ப்புகளை வெளிப்படுத்துகிறது என்பதை அவருடைய நண்பர்கள் புரிந்துகொள்கிறார்கள். ஒவ்வொரு கட்டளைகளும் அன்பில் வேரூன்றியுள்ளன. திருச்சபையின் ஒவ்வொரு போதனையும் எப்போது, எப்படி நேசிக்க வேண்டும் என்பதை அறிய உதவும் வசனங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

நாம் கீழ்ப்படியத் தவறும்போது, கடவுளின் அன்பை இழக்கிறோமா? ஒருபோதும் இல்லை! அவருடைய அன்பில் நம் இடத்தை இழக்கிறோமா? ஆம். அவருடைய கட்டளைகளுக்கு வெளியே வாழ்வதன் மூலம், நேசிக்கப்படும்போது கூட நாம் அன்பற்றவர்களாக உணர்கிறோம்.

இது அடிமைத்தனம். நாம் பயத்தினால் அல்லது தவறான நம்பிக்கைகளால் அல்லது நம் காயங்களால் அடிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளோம், இதனால் நாம் போதுமான அளவு நேசிக்கப்படவில்லை என்று நினைக்கிறோம். கடவுளின் கட்டளைகள் கட்டுப்படுத்தப்படுவதை உணர்கின்றன, நாம் தப்பிக்க முயன்றால், நாம் கிளர்ச்சி செய்கிறோம். கிளர்ச்சி செய்யாதவர்கள் தங்கள் அடிமைத்தனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு, கடவுளின் அன்பை வெல்வார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் கடமையாக கீழ்ப்படிகிறார்கள்.

மாற்றாக, கடவுள் எப்போதும் அவர்களை நேசிக்கிறார் என்பதை நண்பர்கள் அறிவார்கள், இந்த அன்பில், அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் மகிழ்ச்சியுடன் சேவை செய்து சுதந்திரமாக இருக்கிறார்கள்.

© 2021 by Terry Ann Modica