Saturday, May 21, 2022

மே 22 2022 ஞாயிறு நற்செய்தி மறையுரை

 மே 22 2022 ஞாயிறு நற்செய்தி மறையுரை 

ஈஸ்டர் காலத்தின் 6ம் ஞாயிறு 

Acts 15:1-2, 22-29

Ps 67:2-3, 5-6, 8

Revelation 21:10-14, 22-23

John 14:23-29

யோவான் நற்செய்தி 

23அதற்கு இயேசு பின்வருமாறு கூறினார்: “என்மீது அன்பு கொண்டுள்ளவர் நான் சொல்வதைக் கடைப்பிடிப்பார். என் தந்தையும் அவர்மீது அன்பு கொள்வார். நாங்கள் அவரிடம் வந்து அவருடன் குடிகொள்வோம். 24என்மீது அன்பு கொண்டிராதவர் நான் சொல்வதைக் கடைப்பிடிப்பதில்லை. நீங்கள் கேட்கும் வார்த்தைகள் என்னுடையவை அல்ல; அவை என்னை அனுப்பிய தந்தையுடையவை. 25உங்களோடு இருக்கும்போதே இவற்றையெல்லாம் உங்களிடம் சொல்லிவிட்டேன். 26என் பெயரால் தந்தை அனுப்பப்போகிற தூய ஆவியாராம் துணையாளர் உங்களுக்கு அனைத்தையும் கற்றுத் தருவார்; நான் கூறிய அனைத்தையும் உங்களுக்கு நினைவூட்டுவார்.✠ 27அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கிறேன்; என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கிறேன். நான் உங்களுக்குத் தரும் அமைதி உலகம் தரும் அமைதி போன்றது அல்ல. நீங்கள் உள்ளம் கலங்க வேண்டாம்; மருள வேண்டாம்.✠ 28‘நான் போகிறேன், பின் உங்களிடம் திரும்பி வருவேன்’ என்று நான் உங்களிடம் சொன்னதைக் கேட்டீர்களே! நீங்கள் என்மீது அன்பு கொண்டிருந்தால் நான் தந்தையிடம் செல்வது பற்றி மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். ஏனெனில், தந்தை என்னைவிடப் பெரியவர். 29இவை நிகழும்போது நீங்கள் நம்புமாறு இப்போதே, இவை நிகழுமுன்பே, சொல்லி விட்டேன்.

(thanks to www.arulvakku.com)இயேசு நேசிப்பது போல் வெற்றிகரமாக நாமும் நேசிப்பதற்கான திறவுகோல்


இந்த ஞாயிறு நற்செய்தி வாசிப்பு சுட்டிக்காட்டுவது போல, இயேசுவை நேசிப்பது என்பது அவருடைய கட்டளைகள் மற்றும் போதனைகளின்படி வாழ்வதாகும். எங்கள் இதயங்களில், நாங்கள் இதைச் செய்ய விரும்புகிறோம். கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றி அவரைக் கனப்படுத்த விரும்புகிறோம். இயேசு நேசிப்பது போல் நாமும் நேசிக்க விரும்புகிறோம். இதைச் செய்யும்போது கடவுள் நம்மில் குடியிருக்கிறார் என்பது நமக்குத் தெரியும்.இருப்பினும், இது எளிதானது அல்ல. ஒவ்வொரு நாளும், அவருடைய வார்த்தையைக் கடைப்பிடிப்பதற்கும் அவருடைய வழிகளைப் பின்பற்றுவதற்கும் நம் திறனை சவால் செய்யும் பல விஷயங்கள் நடக்கின்றன. இதேபோன்ற சூழ்நிலையில் இயேசு என்ன செய்திருப்பார் என்பதை நாம் மறந்துவிடுவோம், அல்லது நமக்குத் தெரியாது. மக்கள் தங்கள் தவறுகளாலும், தோல்விகளாலும், அன்பற்ற நடத்தைகளாலும் நம்மைத் துன்புறுத்தும்போது, நாம் நிச்சயமற்ற தன்மையிலும் யூகங்களிலும் பாவமான எதிர்வினைகளிலும் தடுமாறுகிறோம்.ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றுவது எப்படி என்பதை தெளிவாகக் கூறும் எந்தப் பட்டியலும் வேதத்தில் இல்லை: "அப்படியும்-இப்படியும் நடந்தால், தெய்வீகக் கொள்கை #127ஐப் பயன்படுத்துங்கள்."

அதனால்தான் இயேசு தம்முடைய பரிசுத்த ஆவியை நமக்குத் தருவார் என்று உறுதியளித்தார். ஒவ்வொரு முறையும் நாம் மற்றொரு சவாலான சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ளும்போது, ​​காலை எழுந்தது முதல் மீண்டும் தூங்கும் வரை இயேசுவையும் அவருடைய பரிசுத்த வழிகளையும் நமக்கு நினைவூட்ட பரிசுத்த ஆவியானவர் இங்கே இருக்கிறார்.


அப்படியானால், கிறிஸ்துவின் கட்டளைகளை எப்படிக் கடைப்பிடிப்பது என்பது நமக்குத் தெரியாதது அல்ல. நம்முடைய பிரச்சனை என்னவென்றால், கட்டளைகளைக் கடைப்பிடிக்க கற்றுக்கொடுக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவரை நம்புவதை நாம் மறந்துவிடுகிறோம். அல்லது அவருடைய வழிகாட்டுதலை எப்படி அறிந்து கொள்வது என்று தெரியவில்லை. நமக்கு கடவுளின் முழு உதவி உள்ளது, ஆனால் வாழ்க்கையின் சவால்களை நாமே கையாள வேண்டும் என்பது போல் செயல்படுகிறோம்.உங்களை வழிநடத்தும் பரிசுத்த ஆவியின் சத்தத்திற்கு காதுகளைத் திறந்து வைக்க நினைவில் கொள்ள உதவும் ஒரு ஆன்மீகப் பயிற்சி இங்கே உள்ளது: ஒவ்வொரு மணிநேரத்தையும் புனிதப்படுத்துங்கள். ஒவ்வொரு மணி நேரத்தின் உச்சியிலும் அலாரத்தை ஒலிக்க உங்கள் கைக்கடிகாரம் அல்லது டைமர் ஆப்ஸை உங்கள் கைப்பேசியில் அமைக்கவும். ஒலி எழுப்பும் போதெல்லாம், அடுத்த அறுபது நிமிடங்களில் உங்களுடன் இருந்து உங்களை வழிநடத்திய பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நன்றி தெரிவித்து சில வார்த்தைகளைச் சொல்லுங்கள். சில வாரங்களுக்கு இதைச் செய்த பிறகு, நீங்கள் தானாகவே கடவுளின் பிரசன்னம் மற்றும் எப்போதும் கிடைக்கும் உதவியைப் பற்றி அறிந்துகொள்வீர்கள்.


© 2022 by Terry Ann Modica


Sunday, May 15, 2022

மே 15 2022 ஞாயிறு நற்செய்தி மறையுரை

 மே 15 2022 ஞாயிறு நற்செய்தி மறையுரை 

கிறிஸ்து உயிர்ப்பின் 5ம் ஞாயிறு 

Acts 14:21-27

Ps 145:8-13

Revelation 21:1-5a

John 13:31-35


யோவான் நற்செய்தி புதிய கட்டளை

31அவன் வெளியே போனபின் இயேசு, “இப்போது மானிடமகன் மாட்சி பெற்றுள்ளார். அவர் வழியாகக் கடவுளும் மாட்சிபெற்றுள்ளார். 32கடவுள் அவர் வழியாக மாட்சி பெற்றாரானால் கடவுளும் தம் வழியாய் அவரை மாட்சிப்படுத்துவார்; அதையும் உடனே செய்வார். 33பிள்ளைகளே, இன்னும் சிறிது காலமே உங்களோடு இருப்பேன். நீங்கள் என்னைத் தேடுவீர்கள். ஆனால், நான் போகும் இடத்திற்கு உங்களால் வர இயலாது. இதையே யூதர்களுக்குச் சொன்னேன்; இப்போது உங்களுக்கும் சொல்கிறேன்.✠ 34‘ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள்’ என்னும் புதிய கட்டளையை நான் உங்களுக்குக் கொடுக்கிறேன். நான் உங்களிடம் அன்பு செலுத்தியது போல நீங்களும் ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள்.✠ 35நீங்கள் ஒருவர் மற்றவருக்குச் செலுத்தும் அன்பிலிருந்து நீங்கள் என் சீடர்கள் என்பதை எல்லாரும் அறிந்து கொள்வர்” என்றார்.

(thanks to www.arulvakku.com)புகழ்பெற்ற இறைபணி

நீங்கள் இறக்கப் போகிறீர்கள் என்று உங்களுக்குத் தெரிந்தால், உங்கள் இறுதித் தருணங்களில் உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுக்கு என்ன ஞானத்தைக் கொடுப்பீர்கள்? அவர்கள் உங்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன?


இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நற்செய்தி வாசகத்தில், இயேசு தனது வாழ்நாள் குறைவாக இருப்பதை அறிந்திருக்கிறார். அவர் தனது நண்பர்களிடம் முதலில் சொல்வது கடவுளுக்கு (தந்தை) தன்னை கடவுளுடன் சமன்படுத்திக் கொள்ளும் வார்த்தைகள். அவர் தனது நண்பர்களை கூட "குழந்தைகள்" என்று அழைக்கிறார், அவர் தந்தை கடவுளைப் போல! அவ்வாறு செய்வதன் மூலம், அவர் தந்தையுடன் ஒன்றானவர் என்பதை தெளிவாக்குகிறார் -- தந்தைக்கும் இரட்சகருக்கும் இடையே உள்ள கோடுகள் முற்றிலும் மங்கலாகின்றன. அவர் அதை பணிவுடன் செய்கிறார். "நண்பர்களே, உங்களுக்கு உறுதியாக தெரியவில்லை என்றால், நான் தெய்வீகமானவன். நான் கடவுள். என்னை வணங்குங்கள்" என்று அவர் சொல்லியிருக்கலாம். ஆனால் அதற்கு பதிலாக, அவர் கடவுளின் மகிமையில் கவனம் செலுத்துகிறார்.மகிமை என்பது கடவுளின் பிரசன்னத்தின் ஒளிரும் ஒளி: அவருடைய அன்பு, மகிழ்ச்சி, பரிசுத்தம், அமைதி, ஞானம், படைப்பாற்றல் மற்றும் அவருடைய மகிமையில் நீராட விரும்புவோருக்கு அவர் அளிக்கும் மற்ற அனைத்தும். நாம் கடவுளை மகிமைப்படுத்தும்போது, அதே மகிமையை அவருக்குப் பிரதிபலிக்கிறோம். இந்த கடவுளின் மகிமை உங்கள் வாழ்க்கையை எவ்வளவு ஒளிரச் செய்கிறது?தந்தைக்கும் மகனுக்கும் இடையிலான மகிமையின் பரிமாற்றத்தை விவரித்த பிறகு, இயேசு தனது சீடர்களுக்கு பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த ஞானத்தை வழங்குகிறார்: கடவுளின் மகிமையில் இயேசுவை வெற்றிகரமாக இணைப்பதற்கான திறவுகோல் அவர் நேசிப்பது போல் நேசிப்பதாகும்.


அன்பு என்பது தன்னலமின்றி பிறருக்குத் தன்னைக் கொடுக்காதவரை அன்பாகாது. இயேசு தன்னலமின்றி மரணத்தின் போதும் தம்மையே முழுமையாக நமக்குக் கொடுத்தார். இயேசுவைப் பின்பற்றுபவர்கள் உண்மையான சீடர்கள் அல்ல, சீடர்கள் உண்மையான சீடர்கள் அல்ல, பாதிரியார்கள் உண்மையான குருக்கள் அல்ல, சாதாரண தலைவர்கள் உண்மையான தலைவர்கள் அல்ல, அவர்கள் அன்புடனும், அன்பிலும், அன்பின் வழிலும்  சேவை செய்யாவிட்டால்.கடவுளின் மகிமை அன்பே, அது தன்னை முழுமையாக, தியாகமாக கூட கொடுக்கிறது. ஈஸ்டர் பண்டிகையை நாம் கொண்டாடும் போது நற்செய்தி வாசிப்பு ஏன் கிறிஸ்துவின் பேரார்வத்தின் காட்சியை நமக்கு வழங்குகிறது? மற்ற வாசகங்கள் ஈஸ்டர் நிறைந்தவை: "இதோ, நான் எல்லாவற்றையும் புதிதாக்குகிறேன்" (வெளி. 21:5a). இன்னும் இங்கே இயேசு துரோகம், சித்திரவதை மற்றும் மரணத்திற்கு தயாராகி வருகிறார். ஏன்?


இந்த நற்செய்தி வாசகம் , இயேசு ஆரம்பித்து, இப்போது செய்ய அழைக்கும் கடவுளின் மகிமையைப் பகிர்ந்துகொள்வதற்கான பணியைத் தொடர்வதற்கான திறவுகோலை இன்று இயேசு நமக்கு வழங்குகிறார். தியாக உணர்வில் ஒருவரையொருவர் நேசிப்பதன் மூலம், இயேசு உண்மையானவர், அவர் உயிர்த்தெழுந்தார், அவர் நம்மில் உயிருடன் இருக்கிறார் என்பதை உலகுக்குக் காட்டுகிறோம்.

  © 2022 by Terry Ann Modica


Saturday, May 7, 2022

மே 8 2022 ஞாயிறு நற்செய்தி மறையுரை

 மே 8 2022 ஞாயிறு  நற்செய்தி மறையுரை 

இயேசு உயிர்ப்பின் 4ம் வாரம் 


Acts 13:14, 43-52

Ps 100:1-3, 5

Revelation 7:9, 14b-17

John 10:27-30யோவான் நற்செய்தி 27என் ஆடுகள் எனது குரலுக்குச் செவிசாய்க்கின்றன. எனக்கும் அவற்றைத் தெரியும். அவையும் என்னைப் பின்தொடர்கின்றன. 28நான் அவற்றிற்கு நிலைவாழ்வை அளிக்கிறேன். அவை என்றுமே அழியா. அவற்றை எனது கையிலிருந்து யாரும் பறித்துக் கொள்ளமாட்டார். 29அவற்றை எனக்கு அளித்த என் தந்தை அனைவரையும்விடப் பெரியவர். அவற்றை என் தந்தையின் கையிலிருந்து யாரும் பறித்துக்கொள்ள இயலாது.⁕✠ 30நானும் தந்தையும் ஒன்றாய் இருக்கிறோம்” என்றார்.

(thanks to www.arulvakku.com


இந்த ஞாயிறு நற்செய்தி வாசிப்பு சுருக்கமானது மற்றும் ஒரே நோக்கத்தை வலியுறுத்துகிறது : நம் நல்ல மேய்ப்பரான இயேசுவை மட்டுமே நாம் பின்பற்றுகிறோம், நாம் கண்மூடித்தனமாக நம்பக்கூடிய ஒருவரை மட்டுமே.


நம் வாழ்வில் அதிகாரம் உள்ள மற்றவர்கள் நல்ல மேய்ப்பர்களாக இருக்கலாம், ஆனால் அவர்களில் யாரும் கண்மூடித்தனமாக பின்பற்றப்பட மாட்டார்கள், அவர்களில் சிறந்தவர்கள் கூட இல்லை. பிஷப்கள், பங்கு குருக்கள், போதகர்கள், முதலாளிகள், ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள் போன்றவர்களின் பதவிகளை நாம் மதிக்கிறோம், ஆனால் அனைவரும் தவறு செய்கிறார்கள், எல்லா பாவங்களும் செய்கிறார்கள், அனைவருக்கும் அவர்கள் பொறுப்பான சூழ்நிலைகள் பற்றிய முழுமையற்ற புரிதல் உள்ளது. நம் பிதாவாகிய தேவனைத் துக்கப்படுத்தும் முடிவுகளுக்கு கவனக்குறைவாக ஒத்துழைக்கும் ஊமை ஆடுகளைப் போல நாம் நடந்துகொள்ளாமல் இருக்க, ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் பரிசுத்த ஆவியின் பரிசுத்த ஞானத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.இயேசுவை மட்டுமே கண்மூடித்தனமாக நம்ப முடியும். இயேசு மட்டுமே பரிபூரணமானவர் மற்றும் அனைத்தையும் அறிந்தவர், அனைத்தையும் புரிந்துகொள்கிறார், பாவம் செய்யமாட்டார். இயேசுவால் மட்டுமே எல்லா நேரங்களிலும் சரியான முடிவுகளை எடுக்க முடியும் மற்றும் கவனக்குறைவாக தீமைக்கு ஒத்துழைக்காமல் வாழ்க்கையின் பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் நம்மை வழிநடத்த முடியும். திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் சிறந்த திட்டத்தை இயேசுவால் மட்டுமே கண்டறிந்து செயல்படுத்த முடியும். பயணத்தின் இடர்பாடுகள் மற்றும் ஆபத்துகளின் மூலம் நம்மை வழிநடத்தும் அதே வேளையில் இயேசுவால் மட்டுமே நம்மை பரலோகத்திற்கு நெருக்கமாகவும் வழிநடத்த முடியும்.


அவருடைய திட்டங்களிலிருந்து நாம் விலகிச் செல்லும்போது நம்முடைய தவறுகளைப் பார்த்து சிரிக்கக்கூடியவர் இயேசு மட்டுமே, ஏனென்றால் நாம் இன்னும் அவரை உண்மையிலேயே நேசிக்கிறோம், சரியானதைச் செய்ய விரும்புகிறோம் என்பதை அவர் அறிவார். பாதுகாப்பான மேய்ச்சல் நிலங்களுக்கு நம்மை மீண்டும் வழிநடத்தும் ஒரு புதிய திட்டத்தை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது என்பது அவருக்குத் தெரியும். தந்தையின் கையை விட்டு நாம் என்றென்றும் விலகிச் செல்லாதபடி அவர் இரக்கத்துடன் நம்மைப் பற்றிக் கொள்கிறார்.நாம் யாரையும் நம்பாத போதெல்லாம் -- நம்மையும் சேர்த்து -- என்ன நடந்தாலும், இயேசு எப்போதும் இருக்கிறார், உறுதியாக நம்மை வழிநடத்துகிறார், நாம் வழிதவறிச் சென்ற பிறகு நம்மை மீண்டும் வழிநடத்துகிறார் என்று நாம் பாதுகாப்பாக நம்பலாம். நாம் உண்மையில் அவரை நேசிப்பதாலும், சரியானதைச் செய்ய விரும்புவதாலும், அவர் நம்முடைய பாதுகாப்பைப் பாதுகாத்து, நம்முடைய தவறுகளை மீட்டு, நாம் பாவங்களுக்காக மனந்திரும்பும்போது தீமையிலிருந்து நன்மையை உண்டாக்குகிறார், நிச்சயமாக நாம் சொர்க்கத்திற்குச் செல்வதை எப்போதும் உறுதிசெய்கிறார்.

நல்ல ஆடுகளாக இருக்க, நாம் செய்ய வேண்டியது அவருடைய வழிகாட்டுதலுடன் ஒத்துழைப்பதுதான்!


© 2022 by Terry Ann Modica


Sunday, May 1, 2022

மே 1 2022 ஞாயிறு நற்செய்தி மறையுரை

 மே 1 2022 ஞாயிறு நற்செய்தி மறையுரை 

ஈஸ்டர் கால 3ம் ஞாயிறு 

Acts 5:27-32, 40b-41

Ps 30:2, 4-6, 11-13

Revelation 5:11-14

John 21:1-19யோவான் நற்செய்தி இயேசு தம் சீடர் எழுவருக்குத் தோன்றுதல்

1பின்னர் இயேசு தம் சீடருக்குத் திபேரியக் கடல் அருகே மீண்டும் தோன்றினார். அவர் தோன்றியது இவ்வாறு: 2சீமோன் பேதுரு, திதிம் எனப்படும் தோமா, கலிலேயாவிலுள்ள கானாவைச் சேர்ந்த நத்தனியேல், செபதேயுவின் மக்கள் ஆகியோரோடு இயேசுவின் சீடர்களுள் வேறு இருவரும் கூடியிருந்தனர். 3அப்போது சீமோன் பேதுரு அவர்களிடம், “நான் மீன்பிடிக்கப் போகிறேன்” என்றார். அவர்கள், “நாங்களும் உம்மோடு வருகிறோம்” என்று போய்ப் படகில் ஏறினார்கள். அன்று இரவு அவர்களுக்கு மீன் ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை.✠

4ஏற்கெனவே விடியற்காலை ஆகியிருந்தது. இயேசு கரையில் நின்றார். ஆனால் அவர் இயேசு என்று சீடர்கள் அறிந்துகொள்ளவில்லை. 5இயேசு அவர்களிடம், “பிள்ளைகளே! மீன் ஒன்றும் படவில்லையா?” என்று கேட்டார். அதற்கு அவர்கள், “இல்லை” என்றார்கள். 6அவர், “படகின் வலப்பக்கத்தில் வலை வீசுங்கள்; மீன் கிடைக்கும்” என்று அவர்களிடம் கூறினார். அவர்களும் அவ்வாறே வீசினார்கள். மீன்கள் மிகுதியாய் அகப்பபட்டதால் அவர்களால் வலையை இழுக்க முடியவில்லை. 7இயேசுவின் அன்புச் சீடர் அதைக் கண்டு பேதுருவிடம், “அங்கு நிற்பவர் ஆண்டவர்தாம்” என்றார். அதைக் கேட்டவுடன் தம் ஆடையைக் களைந்திருந்த சீமோன் பேதுரு ஆடையை இடுப்பில் கட்டிக்கொண்டு கடலில் குதித்தார். 8மற்றச் சீடர்கள் மீன்களுடன் வலையை இழுத்துக்கொண்டு படகிலேயே வந்தார்கள். அவர்கள் கரையிலிருந்து வெகுதொலையில் இல்லை; ஏறக்குறைய நூறு மீட்டர் தொலையில்தான் இருந்தார்கள்.

9படகைவிட்டு இறங்கியவுடன் கரியினால் தீ மூட்டியிருப்பதையும் அதன்மீது மீன் வைத்திருப்பதையும் அவர்கள் கண்டார்கள். அங்கு அப்பமும் இருந்தது.✠ 10இயேசு அவர்களிடம், “நீங்கள் இப்போது பிடித்தவற்றில் சில மீன்களைக் கொண்டு வாருங்கள்” என்றார். 11சீமோன் பேதுரு படகில் ஏறி, வலையைக் கரைக்கு இழுத்தார். வலை நிறைய பெரிய மீன்கள் இருந்தன. அவற்றின் எண்ணிக்கை நூற்று ஐம்பத்து மூன்று. இத்தனை மீன்கள் இருந்தும் வலை கிழியவில்லை. 12இயேசு அவர்களிடம், “உணவருந்த வாருங்கள்” என்றார். சீடர்களுள் எவரும், ‘நீர் யார்?’ என்று இயேசுவிடம் கேட்கத் துணியவில்லை. ஏனெனில், அவர் ஆண்டவர் தாம் என்று அவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள். 13இயேசு அவர்கள் அருகில் வந்து, அப்பத்தை எடுத்து அவர்களிடம் கொடுத்தார்; மீனையும் அவ்வாறே கொடுத்தார். 14இவ்வாறு, இயேசு இறந்து உயிருடன் எழுப்பப்பட்ட பின்பு தம் சீடருக்கு இப்போது மூன்றாம் முறையாகத் தோன்றினார்.

இயேசுவும் பேதுருவும்

15அவர்கள் உணவருந்தியபின் இயேசு சீமோன் பேதுருவிடம், “யோவானின் மகன் சீமோனே, நீ இவர்களைவிட⁕ மிகுதியாக என்மீது அன்பு செலுத்துகிறாயா?” என்று கேட்டார். அவர் இயேசுவிடம், “ஆம் ஆண்டவரே, எனக்கு உம்மிடம் அன்பு உண்டு என உமக்குத் தெரியுமே!” என்றார். இயேசு அவரிடம், “என் ஆட்டுக்குட்டிகளைப் பேணி வளர்” என்றார்.✠

16இரண்டாம் முறையாக இயேசு அவரிடம், “யோவானின் மகன் சீமோனே, நீ என்மீது அன்பு செலுத்துகிறாயா?” என்று கேட்டார். அவர் இயேசுவிடம், “ஆம் ஆண்டவரே, எனக்கு உம்மிடம் அன்பு உண்டு என உமக்குத் தெரியுமே!” என்றார். இயேசு அவரிடம், “என் ஆடுகளை மேய்” என்றார்.

17மூன்றாம் முறையாக இயேசு அவரிடம், “யோவானின் மகன் சீமோனே, உனக்கு என்னிடம் அன்பு உண்டா?” என்று கேட்டார். ‘உனக்கு என்னிடம் அன்பு உண்டா?’ என்று இயேசு மூன்றாம் முறை கேட்டதால் பேதுரு துயருற்று, அவரிடம், “ஆண்டவரே உமக்கு எல்லாம் தெரியுமே! எனக்கு உம்மீது அன்பு உண்டு என்பது நீர் அறியாத ஒன்றா?” என்றார். இயேசு அவரிடம், “என் ஆடுகளைப் பேணிவளர்” என்றார்.✠

18“நீ இளைஞனாக இருந்தபோது நீயே இடையைக் கட்டிக்கொண்டு உனக்கு விருப்பமான இடத்தில் நடமாடிவந்தாய். உனக்கு முதிர்ந்த வயது ஆகும்போது நீ கைகளை விரித்துக் கொடுப்பாய். வேறொருவர் உன்னைக் கட்டி, உனக்கு விருப்பம் இல்லாத இடத்திற்குக் கூட்டிச்செல்வார் என உறுதியாக உனக்குச் சொல்கிறேன்” என்றார்.✠ 19பேதுரு எவ்வாறு இறந்து கடவுளை மாட்சிப்படுத்தப் போகிறார் என்பதைக் குறிப்பிட்டே அவர் இவ்வாறு சொன்னார். இதைச் சொன்னபின் பேதுருவிடம், “என்னைப் பின்தொடர்” என்றார்.

(thanks to www.arulvakku.com)


நமது அழைப்பின் தன்மைஇந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நற்செய்தி கதையை நாம் படிக்கும் போதெல்லாம், நாம் ஆச்சரியப்பட வேண்டும், சீடர்கள் கரைக்கு வந்தபோது இயேசு எப்படி ஏற்கனவே சில மீன்களை சுட்டு  கொண்டிருந்த மீனைப் பிடித்தார்? அவருக்கும் வலை இருந்ததா? அவர் அதை ரொட்டியுடன் நகரத்தில் வாங்கினாரா? அப்படியானால், யாரும் அவரை அடையாளம் காணவில்லையா? அல்லது மீன் தண்ணீரில் இருந்து நெருப்பில் குதித்திருக்கலாம்! சாத்தான் ஒருமுறை அவனைத் தூண்டியதைப் போல அவன் கல்லை ரொட்டியாக மாற்றியிருக்கலாம்.


ரொட்டிகள் மற்றும் மீன்களின் பல மடங்காக பெருக்கத்தின் அதிசயத்தை மீண்டும் சிந்தியுங்கள். அதே உணவுகள்: ரொட்டி மற்றும் மீன். அதே அதிசயம்! நம்மிடம் எவ்வளவு குறைவாக இருக்கிறது அல்லது நம்மிடம் எதுவும் இருக்கிறதா என்பது முக்கியமல்ல. சிருஷ்டிகராகிய கடவுளுக்கு எல்லையற்ற விநியோகம் உள்ளது மற்றும் எல்லாவற்றையும் மிகுதியாக உற்பத்தி செய்ய முடிகிறது. அது நம்மிடம் இருப்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டது அல்ல; அது எப்போதும் அவர் நம் மீது வைத்திருக்கும் அன்பின் அடிப்படையிலானது.அவர் நம்மிடமிருந்து விரும்புவது கடவுள் வழங்குவதைப் நாம் பகிர்ந்து கொள்ளுவோம் என்ற விருப்பமே ஆகும். கூட்டத்திற்கு உணவளிக்கும் அதிசயத்தில், சீடர்கள் பல மடங்காக இருந்த  உணவை விநியோகிக்கச் அழைக்கப்பட்டார்கள் . பெரிய மீன் பிடிப்பின் அதிசயத்தில், சீடர்கள் "நீங்கள் பிடித்த மீன்களில் சிலவற்றைக் கொண்டு வாருங்கள்" என்று கேட்டு, அதை இயேசு ஏற்கனவே சமைத்துக்கொண்டிருந்த உணவில் சேர்க்க வேண்டும். பின்னர், இயேசுவின் மீது கொண்டிருந்த அன்பை "ஆடுகளுடன்" பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு பேதுருவிடம் கேட்கப்பட்டது. அன்பு எங்கிருந்து வருகிறது? இராயப்பர் தன் சொந்த முயற்சியால் யாரையும் நேசிக்கவில்லை; நாம் யாரும் செய்யவில்லை. பேதுருவும் ஏற்கனவே கடவுளின் அன்புடன் படைக்கப்பட்டார், ஏனென்றால் நாம் அனைவரும் இருப்பதைப் போல, அன்பாகிய கடவுளின் சாயலில் நாம் படைக்கப்பட்டோம்.


பேதுருவின் அழைப்பு கடவுளின் அன்பின் மிகுதியைப் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும், அதனால் கடவுளுடைய ராஜ்யம் தொடர்ந்து பூமி முழுவதும் பரவியது. கடவுள் உன்னிடம் என்ன கேட்கிறார்? உங்களிடம் என்ன இருக்கிறது என்பதில் பதில் இல்லை, ஆனால் கடவுள் ஏற்கனவே வைத்திருப்பதை நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள  தயாராக இருக்கிறீர்களா ?

© 2022 by Terry Ann Modica


Saturday, April 23, 2022

ஏப்ரல் 24 2022 ஞாயிறு நற்செய்தி மறையுரை

 ஏப்ரல் 24 2022 ஞாயிறு நற்செய்தி மறையுரை 


ஆண்டவரின் இறை இரக்க  பெருவிழா 


Acts 5:12-16


Ps 118:1-4, 13-15, 22-24


Revelation 1:9-13, 17-19


John 20:19-31


யோவான் நற்செய்தி 


இயேசு சீடர்களுக்குத் தோன்றுதல்


(மத் 28:16-20; மாற் 16:14-18; லூக் 24:36-49)


19அன்று வாரத்தின் முதல் நாள். அது மாலை வேளை. யூதர்களுக்கு அஞ்சிச் சீடர்கள் தாங்கள் இருந்த இடத்தின் கதவுகளை மூடிவைத்திருந்தார்கள். அப்போது இயேசு அங்கு வந்து அவர்கள் நடுவில் நின்று, “உங்களுக்கு அமைதி உரித்தாகுக!” என்று வாழ்த்தினார். 20இவ்வாறு சொல்லிய பின் அவர் தம் கைகளையும் விலாவையும் அவர்களிடம் காட்டினார். ஆண்டவரைக் கண்டதால் சீடர்கள் மகிழ்ச்சி கொண்டார்கள். 21இயேசு மீண்டும் அவர்களை நோக்கி, “உங்களுக்கு அமைதி உரித்தாகுக! தந்தை என்னை அனுப்பியது போல நானும் உங்களை அனுப்புகிறேன்” என்றார்.✠ 22இதைச் சொன்ன பின் அவர் அவர்கள்மேல் ஊதி, “தூய ஆவியைப் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்.✠ 23எவருடைய பாவங்களை நீங்கள் மன்னிப்பீர்களோ, அவை மன்னிக்கப்படும். எவருடைய பாவங்களை மன்னியாதிருப்பீர்களோ, அவை மன்னிக்கப்படா” என்றார்.✠


இயேசு தோமாவுக்குத் தோன்றுதல்

24பன்னிருவருள் ஒருவரான திதிம் என்னும் தோமா, இயேசு வந்தபோது அவர்களோடு இல்லை. 25மற்றச் சீடர்கள் அவரிடம், “ஆண்டவரைக் கண்டோம்” என்றார்கள். தோமா அவர்களிடம், “அவருடைய கைகளில் ஆணிகளால் ஏற்பட்ட தழும்பைப் பார்த்து, அதில் என் விரலை விட்டு, அவர் விலாவில் என் கையை இட்டாலன்றி நான் நம்பமாட்டேன்” என்றார். 26எட்டு நாள்களுக்குப்பின் அவருடைய சீடர்கள் மீண்டும் உள்ளே கூடியிருந்தார்கள். அன்று தோமாவும் அவர்களோடு இருந்தார். கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தும் இயேசு உள்ளே வந்து அவர்கள் நடுவில் நின்று, “உங்களுக்கு அமைதி உரித்தாகுக!” என்று வாழ்த்தினார். 27பின்னர், அவர் தோமாவிடம், “இதோ! என் கைகள். இங்கே உன் விரலை இடு. உன் கையை நீட்டி என் விலாவில் இடு. ஐயம் தவிர்த்து நம்பிக்கைகொள்” என்றார். 28தோமா அவரைப் பார்த்து, “நீரே என் ஆண்டவர்! நீரே என் கடவுள்!” என்றார். 29இயேசு அவரிடம், “நீ என்னைக் கண்டதால் நம்பினாய். காணாமலே நம்புவோர் பேறுபெற்றோர்” என்றார்.✠

முடிவுரை: நூலின் நோக்கம்

30வேறு பல அரும் அடையாளங்களையும் இயேசு தம் சீடர்கள் முன்னிலையில் செய்தார். அவையெல்லாம் இந்நூலில் எழுதப்படவில்லை. 31இயேசுவே இறைமகனாகிய மெசியா என நீங்கள் நம்புவதற்காகவும், நம்பி அவர் பெயரால் வாழ்வு பெறுவதற்காகவுமே இந்நூலில் உள்ளவை எழுதப்பெற்றுள்ளன.✠


(thanks to www.arulvakku.com)


ஆவியின் இரக்கத்தில் வாழ்வது 


இந்த ஞாயிறு நற்செய்தி வாசகம் பெந்தெகொஸ்தே நாளுக்கு களம் அமைக்கிறது. இயேசு தம்முடைய ஆவியின் முழுப் பரிசை நமக்குக் கொடுப்பதற்கு முன், அவருடைய இருதயத்தின் பரிசாகிய சமாதானத்தின் பரிசை வழங்குகிறார். ஒரு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட பரிசு, அது நம் இதயத்தில் ஆழமாக ஊடுருவுகிறது. நாம் சவால்களையும் சிரமங்களையும் சந்திக்கும் போது கிறிஸ்துவின் அமைதியான பிரசன்னம்.


 இயேசு உயிர்த்தெழுந்த சிறிது நேரத்திலேயே ஒரே சந்திப்பில் தம்முடைய முதல் அப்போஸ்தலர்களுக்கு அதை இரண்டு முறை வழங்கினார். பின்னர் அவர் அவர்களுக்கு கடவுளின் உயிர் மூச்சை, பரிசுத்த ஆவியைக் கொடுத்தார், மேலும் மற்றவர்களின் பாவங்களை மன்னிக்கும் ஆசாரியத்துவத்தை அவர்களுக்கு வழங்கினார் -- அமைதியைக் கொண்டுவரும் மற்றொரு பரிசு.


 சமாதானத்தின் இந்த பரிசு, நாம் இப்போது பாவ சங்கீர்த்தனத்தின்  மூலம் இயேசுவின் பிரசன்னம் குருவானவர் மூலம் நமக்கு பகிரப்படுகிறது . பரிசுத்தமாக இருப்பதற்கான நமது முயற்சிகளில் நம்மை நிலையாக வைத்திருக்க, இயேசு இன்னும் கடவுளின் சுவாசத்தை நமக்குத் தருகிறார். இந்த சுவாசம், உலகைப் படைத்து, நம்மை ஆன்மிக ரீதியில் உயிரோடு வைத்திருக்கும் கடவுளின் ஆவியின் இந்த உயிர்-நிலைப் பிரசன்னம், பரிசுத்த ஆவியானவர் -- கடவுளின் பரிசுத்தம் நம்மைச் செயல்படுத்தி நமக்குள் வசிப்பதாகும்.


 நமது செயல்கள் எதுவாக இருந்தாலும், பரிசுத்தமானதல்ல -- ஆவிக்குரியது அல்ல -- பாவமானது மற்றும் அழிவுகரமானதாக இருந்தாலும்,  தெய்வீக இரக்கத்தின் திருவுருவமான இயேசு, சிலுவையில் மரித்து, கடவுளின் மன்னிப்பில் நாம் வாழ்வதற்காக அவருடைய ஆவியை நமக்கு அளித்தார்.


 "விண்ணுலகில் இருக்கும் எங்கள் பிதாவே " என்று நீங்கள் ஜெபிக்கும் போதெல்லாம், அதை மெதுவாகவும் அனுபவத்தோடும்  செய்யவும், மேலும் இந்த வார்த்தைகளுக்கு கவனம் செலுத்துங்கள்: "எங்களுக்கு எதிராக பாவம் செய்பவர்களை நாங்கள் மன்னிப்பது போல் எங்கள் பாவங்களையும் மன்னியுங்கள்." உங்களை மிகவும் எரிச்சலூட்டியவர்கள் அல்லது வருத்தமில்லாமல் தொடர்ந்து புண்படுத்தும் வகையில் நடந்து கொண்டவர்களைப் பற்றி சிந்தியுங்கள். இந்த பிரார்த்தனையின் போது அவர்களை மனப்பூர்வமாக மன்னியுங்கள்.


இல்லையெனில், உங்கள் மன்னிப்பின்மை அவர்களின் நித்திய ஆன்மாவையும் உங்கள் சொந்தத்தையும் பாதிக்கலாம், ஏனென்றால் உங்கள் உதாரணத்தின் மூலம் கடவுளின் மன்னிப்பைப் புரிந்துகொள்வதற்கான வாய்ப்பை நீங்கள் மறுக்கிறீர்கள், மேலும் உங்கள் மன்னிக்காத பாவத்திற்காக உங்களை மன்னிக்கும் வாய்ப்பை நீங்கள் மறுக்கிறீர்கள்.


மன்னிப்பு என்பது பாவத்தை அங்கீகரிப்பது அல்லது செய்ததை மறப்பது அல்ல. பழிவாங்கும் ஆசையை விட்டுவிடுவது என்று அர்த்தம். அது தகுதியுடையதா இல்லையா என்பதை விரும்புவதைத் தேர்ந்தெடுப்பது. இது கிறிஸ்துவின் சமாதான பரிசுக்குள் புதிதாக நுழைவதைக் குறிக்கிறது


© 2022 by Terry Ann Modica


Saturday, April 16, 2022

ஏப்ரல் 17 2022 ஞாயிறு நற்செய்தி மறையுரை

ஆண்டவரின் உயிர்ப்பு பெருவிழா 

ஏப்ரல் 17 2022 ஞாயிறு நற்செய்தி மறையுரை Acts 10:34a, 37-43

Ps 118:1-2, 16-17, 22-23

Colossians 3:1-4 or 1 Corinthians 5:6b-8

John 20:1-9 or Matthew 28:1-10


யோவான் நற்செய்தி 


இயேசு உயிர்த்தெழுதல்

(மத் 28:1-10; மாற் 16:1-8; லூக் 24:1-12)

1வாரத்தின் முதல் நாளன்று விடியற் காலையில் இருள் நீங்கும் முன்பே மகதலா மரியா கல்லறைக்குச் சென்றார்; கல்லறை வாயிலில் இருந்த கல் அகற்றப்பட்டிருப்பதைக் கண்டார். 2எனவே, அவர் சீமோன் பேதுருவிடமும் இயேசு தனி அன்பு கொண்டிருந்த மற்றச் சீடரிடமும் வந்து, “ஆண்டவரைக் கல்லறையிலிருந்து யாரோ எடுத்துக் கொண்டு போய் விட்டனர்; அவரை எங்கே வைத்தனரோ, எங்களுக்குத் தெரியவில்லை!” என்றார். 3இதைக் கேட்ட பேதுருவும் மற்றச் சீடரும் கல்லறைக்குப் புறப்பட்டனர். 4இருவரும் ஒருமித்து ஓடினர். மற்றச் சீடர் பேதுருவை விட விரைவாக ஓடி முதலில் கல்லறையை அடைந்தார். 5அவர் குனிந்து பார்த்தபோது துணிகள் கிடப்பதைக் கண்டார்; ஆனால், உள்ளே நுழையவில்லை. 6அவருக்குப் பின்னாலேயே சீமோன் பேதுருவும் வந்தார். நேரே அவர் கல்லறைக்குள் நுழைந்தார். அங்குத் துணிகளையும், 7இயேசுவின் தலையை மூடியிருந்த துண்டையும் கண்டார். அத்துண்டு மற்றத் துணிகளோடு இல்லாமல் ஓரிடத்தில் தனியாகச் சுருட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தது.✠ 8பின்னர், கல்லறைக்கு முதலில் வந்து சேர்ந்த மற்றச் சீடரும் உள்ளே சென்றார், கண்டார்; நம்பினார். 9இயேசு இறந்து உயிர்த்தெழ வேண்டும் என்னும் மறைநூல் வாக்கை அவர்கள் அதுவரை புரிந்துகொள்ளவில்லை.

(thanks to www.arulvakku.com)


உங்கள் சிலுவைகளுக்கு கிறிஸ்துவின் வெற்றி
இந்த பிரசங்கம் கீழே உள்ள  வீடியோ இணைப்பில் பார்க்கலாம்.

gnm-media.org/joy-in-daily-life-is-triumph-of-the-cross/

அல்லேலூயா! தவக்காலத்தின் விசுவாசத்தைக் கட்டியெழுப்பும் பயிற்சிகள் மற்றும் புனித வாரத்தின் புனிதமான தியானங்கள் மூலம் இயேசுவிடம் நெருங்கி வளர்வதன் மூலம் வரும் குணப்படுத்துதல் மற்றும் அதிகரித்த நம்பிக்கையைக் கொண்டாடுங்கள்!
மோட்சத்தை  வாசல் சிலுவை. ஈஸ்டர் கொண்டாட்டத்தின் மகிமையை அனுபவிப்பது -- நம் இதயங்களுக்குள், நமது தேவைகளுக்குள், நமது ஆசைகளுக்குள் -- நமது துக்கங்களையும், தியாகங்களையும், துன்பங்களையும் ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் தொடங்கியது இயேசுவுடனான நமது தனிப்பட்ட தொடர்புகள். இப்போது, ஈஸ்டர் மகிழ்ச்சி சிலுவையில் இயேசு உங்களுக்காக செய்ததை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் மட்டுமல்ல, இயேசுவுடன் அருகருகே, படிப்படியாக பயணத்தைத் தொடர்வதிலிருந்தும் வருகிறது.கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றுவதில் நாம் உண்மையாக இருக்கும்போது, நாம் உண்மையாகவே விசுவாசத்தில் வளர விரும்பினால், அவர் எதைச் செய்தாலும், மற்றவர்களுக்கு கடவுளுடனான நித்திய உறவில் வளர உதவும் அவருடைய ஊழியத்தில் ஒன்றுபட்டுச் செய்கிறோம். இதில், நாம் மீண்டும் மீண்டும் சிலுவையை எதிர்கொள்கிறோம். தியாக அன்பின் வலியின்றி இரட்சிப்பில் ஆதாயம் இல்லை.ஈஸ்டரின் வெற்றியான அல்லேலூயா சிலுவையின் வெற்றியாகும். வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிறைந்ததாக இருக்க பிரச்சனைகள் இல்லாமல் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். சோதனைகளின் மூலம் கடவுள் நம்மைச் சுமந்துகொண்டு தீமையிலிருந்து நல்லதைக் கொண்டுவருகிறார் என்று நம்புவதிலிருந்து வரும் விசுவாசத்தின் அன்றாட வாழ்க்கை இது.நம் சிலுவை என்பது ஒருவன் கோபமாக இருக்கும்போது நாம் பேசும் ஒரு மென்மையான வார்த்தை. நம் சிலுவை என்பது கஷ்டப்படுபவர்களுக்கு வசதியில்லாமல் இருக்கும் போது ஆறுதல் சொல்ல நீட்டப்பட்ட கை. நம்மிடம் அநியாயம் செய்பவர்களுக்கு நாம் செய்யும் நற்செயல்தான் நமது சிலுவை, பழிவாங்கும் எண்ணம். மேலும் நம்முடைய உயிர்த்தெழுதல் என்பது கடவுளுடைய ராஜ்யத்திற்காக மற்றவர்களின் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியதை அறிந்து கொள்வதில் இருந்து வரும் மகிழ்ச்சி.கஷ்டமாக இருக்கும்போது கொடுக்கப்படும் அன்பு துன்பமான அன்பு, உணர்ச்சிமிக்க அன்பு, இரட்சிப்பு அன்பு, அதாவது மற்றவர்களின் நித்திய வாழ்விற்கு நன்மை பயக்கும். அப்போது, நமது தியாகங்களுக்கு முடிவில்லாத மதிப்பு உண்டு. சுய சேவை, எளிதான வாழ்க்கையை விட இது மிகவும் சிறந்தது. இது எப்போதும் சிறந்தது! ஈஸ்டர் ஞாயிறு திருப்பலி என்பது இயேசுவோடு சேர்ந்து தீமைக்கு எதிரான மகிமையான வெற்றியாக எழுந்தருளும் கொண்டாட்டமாகும்.

© 2022 by Terry Ann Modica


Saturday, April 9, 2022

ஏப்ரல் 10 2022 குருத்து ஞாயிறு நற்செய்தி மறையுரை

 ஏப்ரல் 10 2022 குருத்து ஞாயிறு நற்செய்தி மறையுரை 

குருத்து ஞாயிறு குருத்தோலை பவனி 

Luke 19:28-40


திருப்பலியின் வாசகங்கள்:

Isaiah 50:4-7

Ps 22:8-9, 17-20, 23-24

Philippians 2:6-11

Luke 22:14--23:56லூக்கா நற்செய்தி வெற்றி ஆர்ப்பரிப்போடு இயேசு எருசலேமில் நுழைதல்

(மத் 21:1-11; மாற் 11:1-11; யோவா 12:12-19)

28இவற்றைச் சொன்னபின்பு இயேசு அவர்களுக்கு முன்பாக எருசலேமுக்குப் புறப்பட்டுச் சென்றார். 29ஒலிவம் என வழங்கப்படும் மலை அருகிலுள்ள பெத்பகு, பெத்தானியா என்ற ஊர்களை அவர் நெருங்கி வந்தபோது இரு சீடர்களை அனுப்பினார். 30அப்போது அவர் அவர்களிடம், “எதிரே இருக்கும் ஊருக்குள் போங்கள்; அதில் நுழைந்ததும் இதுவரை யாரும் அமராத ஒரு கழுதைக் குட்டி கட்டி வைக்கப்பட்டிருப்பதைக் காண்பீர்கள்; அதை அவிழ்த்துக் கொண்டு வாருங்கள். 31யாராவது உங்களிடம், ‘ஏன் அவிழ்க்கிறீர்கள்?’ என்று கேட்டால், ‘இது ஆண்டவருக்குத் தேவை’ எனச் சொல்லுங்கள்” என்றார். 32அனுப்பப்பட்டவர்கள் சென்று அவர் தங்களுக்குச் சொன்னவாறே இருக்கக் கண்டார்கள். 33அவர்கள் அதை அவிழ்த்துக் கொண்டிருந்தபோது கழுதையின் உரிமையாளர்கள், “கழுதையை ஏன் அவிழ்க்கிறீர்கள்?” என்று அவர்களிடம் கேட்டார்கள். 34அதற்கு அவர்கள், “இது ஆண்டவருக்குத் தேவை” என்றார்கள்; 35பின்பு அதை இயேசுவிடம் ஓட்டி வந்தார்கள்; அக்கழுதையின்மேல் தங்கள் மேலுடைகளைப் போட்டு, இயேசுவை அதன்மேல் ஏற்றி வைத்தார்கள். 36அவர் போய்க் கொண்டிருந்தபோது அவர்கள் தங்கள் மேலுடைகளை வழியில் விரித்துக் கொண்டே சென்றார்கள். 37இயேசு ஒலிவ மலைச்சரிவை நெருங்கினார். அப்போது திரண்டிருந்த சீடர் அனைவரும் தாங்கள் கண்ட எல்லா வல்ல செயல்களுக்காகவும் உரத்தக் குரலில் மகிழ்ச்சியோடு கடவுளைப் புகழத் தொடங்கினர்;

38“ஆண்டவர் பெயரால்


அரசராய் வருகிறவர்


போற்றப் பெறுக!


விண்ணகத்தில் அமைதியும்


மாட்சியும் உண்டாகுக!”✠


என்றனர். 39அப்போது கூட்டத்தில் இருந்த பரிசேயர்களுள் சிலர் அவரை நோக்கி, “போதகரே, உம் சீடர்களைக் கடிந்து கொள்ளும்” என்றனர். 40அதற்கு அவர் மறுமொழியாக, “இவர்கள் பேசாதிருந்தால் கற்களே கத்தும் என நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்” என்றார்.

41இயேசு எருசலேம் நகரை நெருங்கி வந்ததும் அதைப் பார்த்து அழுதார். 42“இந்த நாளிலாவது அமைதிக்குரிய வழியை நீ அறிந்திருக்கக்கூடாதா? ஆனால், இப்போது அது உன் கண்களுக்கு மறைக்கப்பட்டுள்ளது. 43-44ஒரு காலம் வரும். அப்போது உன் பகைவர்கள் உன்னைச் சுற்றி அரண் எழுப்பி, உன்னை முற்றுகையிடுவார்கள்; உன்னையும் உன்னிடத்திலுள்ள உன் மக்களையும் எப்பக்கத்திலுமிருந்து நெருக்கி அழித்து உன்னைத் தரை மட்டமாக்குவார்கள்; மேலும், உன்னிடம் கற்கள் ஒன்றின்மீது ஒன்று இராதபடி செய்வார்கள். ஏனெனில், கடவுள் உன்னைத் தேடி வந்த காலத்தை நீ அறிந்து கொள்ளவில்லை” என்றார்.(thanks to www.arulvakku.com)உங்கள் கழுதை குட்டியை இயேசுவுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்


இந்த பிரசங்கத்தை கே=கிழே  வீடியோவிலும் பார்க்கலாம்:

gnm-media.org/luke-19-whats-tied-up-in-your-life/

 

குருத்து  ஞாயிறு இந்த வழிபாட்டு ஆண்டின் மிக முக்கிய  புனித வாரம் தொடங்குகிறது. இயேசுவோடும் அவருடைய அற்புதமான அன்போடும் உங்களை இணைத்துக்கொள்ளும் உன்னதமான புனிதமான அனுபவமும் உங்கள் வாழ்க்கையில் தொடங்குமா?இந்த திருப்பலியில்  வாசகத்தில், தொடக்கத்தில், இயேசுவின்  ஊர்வலத்தின் போது நாம் கேட்கும் வாசிப்பில் ஒரு முக்கிய சொற்றொடர் உள்ளது, இது கடவுளுடனான உங்கள் ஐக்கியத்தின் இந்த அனுபவத்தை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது: "ஆண்டவருக்கு அது தேவை."எருசலேமிற்குச் செல்வதற்கு இயேசு எப்படி கழுதைக்குட்டியைப் பெற்றார் என்பதை விளக்குவதற்கு நற்செய்தி எழுத்தாளர் நேரத்தைச் செலவழித்தார் ஏன் என்று நினைக்கிறீர்கள்? இது நமது தற்போதைய சூழ்நிலையில் நமக்கு ஏதாவது கற்பிப்பதாகும். நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் நம் வாழ்வில் எங்காவது ஒரு "கோட்டை" கட்டப்பட்டுள்ளது. இது நமக்குச் சொந்தமானது மற்றும் இன்னும் கிறிஸ்துவுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப்படாத ஒன்று: அது நமது உடைமைகள், பணம், திறமைகள் மற்றும் திறன்கள், படைப்பாற்றல், நேரம் மற்றும் ஆற்றல் போன்றவையாக இருக்கலாம். ஆண்டவருக்கு அது தேவை! ஆனால் சில சமயங்களில் சுயநலமாக இவற்றை நாம் நம்மமுள் கட்டிப்போடுகிறோம்அவைகளை நாம் இயேசுவிடம், அவரின் இறைபனிக்காக அர்ப்பணித்தால், அவருக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். இயேசு சவாரி செய்த கழுதைக்குட்டியைப் போலவே, அவை நம் இரட்சகரை மகிமைப்படுத்தும் பரிசுகளாக மாறக்கூடும்.

குருத்து  ஞாயிறு அவர் சிலுவையில் காணக்கூடிய அவரது அற்புதமான அன்பிற்காக மகிமைப்படுத்தப்படுவதற்கு தகுதியானவர் என்று நமக்குக் கற்பிக்கிறது. உங்களுக்காக வேறு யார் இறப்பார்கள் -- இவ்வளவு துன்பத்துடன்? நம்முடைய பாவங்களுக்குத் தகுந்த தண்டனையை ஏற்க இயேசு தம் ஆறுதலையும் உடலையும் இரத்தத்தையும் தியாகம் செய்தார்.ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஹோசன்னாக்கள் மற்றும் போற்றுதலுடன் இதற்காக நாம் நன்றியுடன் மகிழ்ச்சியடைய வேண்டும், ஏனென்றால் நற்கருணையில் அந்த மகத்தான அன்பிற்கு நாம் மீண்டும் இணைகிறோம். இந்த ஒற்றுமையில், காதலியுடன் இணைந்த காதலர்களைப் போல நாம் ஏன் சிரிக்கவில்லை? அதற்கான பதில்: நம் "திறமைகள், அளப்பரிய ஆற்றல்கள்  " இன்னும் நம்முடனே பிணைக்கப்பட்டுள்ளது.
உங்கள் "கழுதையை" இயேசுவுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும்படி கேட்க இயேசு தம் சீடர்களை உங்களிடம் அனுப்பியுள்ளார். அவர்கள் பலிபீடத்தில் உங்களுக்காக நற்கருணைப் பிரதிஷ்டை செய்கிறார்கள். அவர்கள் "உதவி தேவை"  என்று பல்வேறு முறையில் தெரிவிக்கிறார்கள். உங்கள் பிரார்த்தனைகள் அல்லது ஆலோசனைகள் அல்லது பிற உதவிகளைக் கேட்டு அவர்கள் உங்களுக்கு வேலையில் இடையூறு செய்கிறார்கள். உங்களின் தொண்டு நன்கொடைகள் தேவைப்படும் மக்கள்  அவர்கள்.


கடவுளுடைய ராஜ்யத்தின் திட்டங்களில் அதிக ஈடுபாடு கொள்ளும்படி நீங்கள் யாரைக் கேட்டீர்கள்?

© 2022 by Terry Ann Modica